Thứ bảy, 08/06/2019 | 09:05 GMT+7

UBND TP. Hà Nội: Quyết liệt xử lý nợ đọng BHXH, BHYT

Vừa qua, UBND TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị nhằm giải quyết khó khăn, vướng mắc đối với các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn.

Cụ thể, theo báo cáo của BHXH TP. Hà Nội, tính đến ngày 30/4/2019 có 37.557 đơn vị nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN với 559.629 lao động; số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN phải tính lãi là 2.084,9 tỷ đồng (tăng 1.105,1 tỷ đồng so với tháng 12/2018). Trong đó, nợ 12 đến dưới 24 tháng là  1.039 đơn vị với 7.671 lao động; nợ trên 24 tháng là  794 đơn vị với 5.554 lao động.

Toàn cảnh hội nghị. 

Nhiều biện pháp xử lý nợ đọng BHXH, BHYT đã được BHXH thành phố phối hợp cùng các sở, ngành thực hiện từ đầu năm 2019 đến nay. Theo đó, trong 4 tháng đầu năm 2019, đã thực hiện 808 cuộc thanh tra, kiểm tra các đơn vị nợ với tổng số tiền nợ 379,4 tỷ đồng, thu hồi được 142 tỷ đồng (đạt 37,4%). Cụ thể: Thanh tra Thành phố chủ trì, phối hợp liên ngành ban hành văn bản dự kiến kế hoạch thanh tra tại 261 đơn vị, thực hiện thanh tra 100 đơn vị (chưa ra quyết định thanh tra 161 đơn vị do đã khắc phục cơ bản số tiền nợ) nợ đóng BHXH 266,3 tỉ đồng, thu hồi 95,2 tỷ đồng (đạt 35,7%); BHXH TP đã tổ chức 628 cuộc thanh tra chuyên ngành các đơn vị sử dụng lao động với số tiền nợ là 96,6 tỷ đồng, sau thanh tra thu hồi được 33,1 tỷ đồng (đạt 33,9 %); UBND các quận, huyện, thị xã đã tổ chức 80 cuộc kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động, với tổng số tiền nợ 16,5 tỷ đồng, sau kiểm tra thu hồi được 13,7 tỷ đồng (đạt 83,1 %); xử phạt 03 đơn vị với số tiền: 261.249.000 đồng theo thẩm quyền. 

BHXH thành phố thực hiện phân tích, phân loại nợ BHXH, BHYT, BHTN theo loại hình doanh nghiệp, ngành nghề sản xuất kinh doanh, thời gian nợ; xác định nguyên nhân, tính chất nợ để có hình thức, biện pháp đôn đốc thu nợ cụ thể, phù hợp. Giao kế hoạch giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN đến từng cán bộ, viên chức BHXH Thành phố, yêu cầu cán bộ, viên chức tăng cường đôn đốc nợ trực tiếp tại đơn vị.

Trong 4 tháng đầu năm 2019, BHXH TP phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động Thành phố và UBND quận, huyện, thị xã, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể tổ chức 43 Hội nghị, tập huấn, tọa đàm, đối thoại đối với doanh nghiệp và người lao động với trên 5.160 người tham dự. Công khai danh sách các doanh nghiệp nợ BHXH trên các phương tiện thông tin đại chúng… Dù vậy, theo đánh giá, nợ đọng BHXH, BHYT trên địa bàn TP. Hà Nội vẫn khá cao; ảnh hưởng đến việc giải quyết các chế độ BHXH, BHYT cho người lao động.

Từ thực tiễn tình hình nợ đọng BHXH, BHYT và nhất là ý kiến từ phía các doanh nghiệp, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Ngô Văn Quý chỉ đạo: “Cơ quan BHXH rà soát lại tình hình nợ đọng của doanh nghiệp trên địa bàn TP, phân tích, làm rõ các nguyên nhân thực tế, từ đó đề xuất các giải pháp để cùng tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc, bảo đảm quyền lợi BHXH, BHYT cho người lao động.

Các sở, ngành có liên quan xử lý dứt điểm các vấn đề liên quan đến các dự án trên địa bàn có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, không để nợ cho doanh nghiệp, nhất là khối doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, qua đó tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tốt hơn và đóng BHXH, BHYT cho người lao động đúng quy định. Đặc biệt nhấn mạnh mục tiêu giảm nợ đọng BHXH, BHYT xuống dưới mức 02% trong năm 2019, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội chỉ đạo các sở, ngành, BHXH TP quyết liệt thực hiện các biện pháp xử lý kịp thời với doanh nghiệp cố tình chây ì.

Tăng cường truyền thông để các chủ sử dụng lao động, người lao động nhận thức được trách nhiệm tham gia BHXH, BHYT, góp phần bảo đảm An sinh xã hội trên địa bàn thủ đô”.

Thu Hà

 

Nguồn: Nguoiduatin.vn