Wednesday, 06/05/2014 | 07:21 AM GMT+7

Apple "trên cơ" Google, Facebook đến thế nào ?

(ĐSPL) - Những thống kê cho thấy khả năng kiếm tiền của Google và Facebook cũng như nhiều hãng công nghệ hàng đầu hiện nay còn kém xa Apple.
 
 
Mặc dù iPad bị thu hẹp thị phần nhưng vẫn đạt 7,6 tỷ USD, cao hơn con số 2,5 tỷ USD doanh thu cả quý của Facebook.
Mặc dù iPad bị thu hẹp thị phần nhưng vẫn đạt 7,6 tỷ USD, cao hơn con số 2,5 tỷ USD doanh thu cả quý của Facebook.
2.  Chỉ tính riêng iPhone, Apple đã thu về 26 tỷ USD doanh thu, trong khi đó cũng cùng quãng thời gian Microsoft chỉ thu được 20,04 tỷ USD.
2. Chỉ tính riêng iPhone, Apple đã thu về 26 tỷ USD doanh thu, trong khi đó cũng cùng quãng thời gian Microsoft chỉ thu được 20,04 tỷ USD.
3.  Mặc dù iPad bị thu hẹp thị phần nhưng vẫn đạt 7,6 tỷ USD, cao hơn con số 2,5 tỷ USD doanh thu cả quý của Facebook.
3. Mặc dù iPad bị thu hẹp thị phần nhưng vẫn đạt 7,6 tỷ USD, cao hơn con số 2,5 tỷ USD doanh thu cả quý của Facebook.
4. Mảng iTunes và phần mềm thu về 4,57 tỷ USD trong quý đầu 2014, nhiều hơn cả số tiền Netflix kiếm trong năm 2013 (4,37 tỷ USD).
4. Mảng iTunes và phần mềm thu về 4,57 tỷ USD trong quý đầu 2014, nhiều hơn cả số tiền Netflix kiếm trong năm 2013 (4,37 tỷ USD).
5.  Lợi nhuận quý 1/2014 của Apple đạt 10,2 tỷ USD, con số mà trong suốt 20 năm tồn tại của mình Amazon vẫn chưa kiếm được
5. Lợi nhuận quý 1/2014 của Apple đạt 10,2 tỷ USD, con số mà trong suốt 20 năm tồn tại của mình Amazon vẫn chưa kiếm được
5.  Lợi nhuận quý 1/2014 của Apple đạt 10,2 tỷ USD, con số mà trong suốt 20 năm tồn tại của mình Amazon vẫn chưa kiếm được
5. Lợi nhuận quý 1/2014 của Apple đạt 10,2 tỷ USD, con số mà trong suốt 20 năm tồn tại của mình Amazon vẫn chưa kiếm được
Chỉ tính riêng tại thị trường Trung Quốc, Apple đã thu về 9,3 tỷ USD doanh thu.
Chỉ tính riêng tại thị trường Trung Quốc, Apple đã thu về 9,3 tỷ USD doanh thu.
Hiện iTunes đã có tới 800 triệu người dùng
Hiện iTunes đã có tới 800 triệu người dùng
Samsung bán được nhiều điện thoại gấp đôi Apple nhưng lợi nhuận chưa bằng được 1/2 (6,3 tỷ USD so với 13 tỷ USD).
Samsung bán được nhiều điện thoại gấp đôi Apple nhưng lợi nhuận chưa bằng được 1/2 (6,3 tỷ USD so với 13 tỷ USD).
Trong 6 tháng qua, Apple có thêm 60 triệu người dùng mới. Cũng từng đó thời gian, mặc dù là miễn phí nhưng Twitter chỉ thu nhận được 23 triệu người.
Trong 6 tháng qua, Apple có thêm 60 triệu người dùng mới. Cũng từng đó thời gian, mặc dù là miễn phí nhưng Twitter chỉ thu nhận được 23 triệu người.

Gia Bảo