Doanh nghiệp Dược phẩm Imexpharm vỡ kế hoạch 1.000 tỷ


Thứ 5, 22/01/2015 | 13:38


Doanh nghiệp Dược phẩm Imexpharm cho biết chiến lược năm 2014 là trở thành doanh nghiệp có tổng doanh thu và thu nhập 1.000 tỷ nhưng đến nay không đạt được như kỳ vọng.

Theo báo cáo mới đây nhất, doanh nghiệp Dược phẩm Imexpharm cho biết chiến lược năm 2014 của doanh nghiệp là có tổng doanh thu và thu nhập 1.000 tỷ đồng, nhưng đến nay không đạt được kỳ vọng.

Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm (HOSE: IMP) đưa ra chiến lược năm 2014 :”Trở thành doanh nghiệp có tổng doanh thu và thu nhập 1.000 tỷ đồng” nhưng kết quả theo báo cáo đưa ra mới đây nhất của Doanh nghiệp ngành dược này không đạt được kỳ vọng của HĐQT đề ra.

HĐQT Công ty CP Dược phẩm Imexpharm nhận định năm 2014 tuy còn nhiều tiềm ẩn rủi ro nhưng vẫn có nhiều tín hiệu tốt như: kinh tế vĩ mô bắt đầu đi vào ổn định, đặc biệt là vấn đề lạm phát được kiểm soát; theo đó lãi suất dự kiến cũng sẽ tiếp tục giảm nhẹ tạo tiền đề tốt cho các doanh nghiệp huy động vốn sản xuất kinh doanh.

Riêng đối với ngành Dược, thông tư liên tịch 01/2012/TTLT/BYT-BTC được kỳ vọng thay đổi theo hướng thuận lợi hơn đối với những công ty dược đầu tư nghiêm túc cho dây chuyền sản xuất theo Luật Đấu Thầu Sửa Đổi có hiệu lực từ ngày 01/07/2014.

Bên cạnh đó thì dự báo của IMS về tốc độ tăng trưởng 17\%-19\% của ngành đến năm 2015, cùng với mức sống người dân tăng cao và sự quan tâm chăm sóc sức khỏe của người dân cũng là một điều kiện để các doanh nghiệp dược tiếp tục phát triển.

Tại thông điệp của Ban điều hành tại báo cáo thường niên năm 2013, Tổng giám đốc Trần Thị Đào và Chủ tịch HĐQT Nguyễn Quốc Bình đặt quyết tâm đưa Imexpharm trở thành doanh nghiệp có tổng doanh thu và thu nhập 1.000 tỷ đồng. Trên thực tế, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của IMP chỉ đạt 897,14 tỷ đồng, tăng 56 tỷ đồng – tương ứng tăng 6,6\% so với năm 2013.

Ban điều hành Công ty CP Dược phẩm Imexpharm.

Cộng gộp tất cả doanh thu tài chính và thu nhập của Công ty, con số chỉ đạt được 90,7\% so với kế hoạch năm 2014.

Đối với các doanh nghiệp cùng ngành, trong tình hình kinh tế năm 2014 còn nhiều khó khăn mà Imexpharm vẫn đem về lợi nhuận trước thuế lên đến 109,89 tỷ đồng, tăng 15\% so với năm trước, lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 4.416 đồng/cổ phiếu. Nhưng có lẽ điều này vẫn chưa làm hài lòng các cổ đông của công ty khi đầu năm 2014 đã đưa ra kế hoạch lợi nhuận trước thuế, trước trích quỹ phát triển khoa học và công nghệ cần đạt 120 tỷ đồng, thực hiện được 91,5\% kế hoạch đề ra.

Ngoài việc thực hiện kế hoạch doanh thu – lợi nhuận của Imexpharm không thành, quyết tâm tăng vốn lên 300 tỷ của HĐQT cũng không thành. Năm 2014, công ty tổ chức phát hành thêm 12.236.965 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần để tăng vốn điều lệ từ 167,058 tỷ đồng lên 263,114 tỷ đồng. Trong đó, góp vốn bằng tiền mặt theo chương trình ESOP (cổ phiếu thưởng cho người lao động) là 12,529 tỷ đồng, bổ sung vốn điều lệ từ thặng dư vốn cổ phần tăng thêm 83,527 tỷ đồng.

Tính đến hết 31/12/2014, Tổng công ty Dược Việt Nam nắm giữ 26,13\% cổ phần tại Imexpharm, còn lại là cổ đông khác.

Năm qua, IMP vẫn đang nâng cấp các nhà máy Penicillin tiêm và Cephalosporin lên tiêu chuẩn PIC/S-GMP để tăng khả năng cạnh tranh cho công tác đấu thầu vào bệnh viện và hướng đến xuất khẩu khi Việt Nam tham gia Hiệp định TPP.

Đây là hai nhà máy dược phẩm nội địa hiếm hoi tiệm cận với các tiêu chuẩn quốc tế như PIC/S-GMP hay EU-GMP, giúp mở ra triển vọng tăng trưởng trở lại của kênh ETC cho IMP trong các năm sắp tới.

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/doanh-nghiep-duoc-pham-imexpharm-vo-ke-hoach-1000-ty-a80511.html


  • Tag: