Thứ ba, 14/07/2020 | 16:52 GMT+7

Bắc Giang thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội

Trong năm qua, tỉnh Bắc Giang tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt tới công tác an sinh xã hội thông qua các hoạt động thiết thực như: Vì người nghèo, người có công với cách mạng, dạy nghề, tạo việc làm cho lao động, phát triển đối tượng bảo hiểm…Những nỗ lực đó đã góp phần thực hiện mục tiêu mang đến cho mọi người một cuộc sống tốt đẹp hơn cả về vật chất lẫn tinh thần, vì sự phát triển bền vững của xã hội.

Nổi bật trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong năm qua, đó chính là triển khai có hiệu quả các chính sách, dự án về giảm nghèo; sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng thiết yếu các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; tăng cường xúc tiến, kêu gọi đầu tư, có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vốn, công nghệ sản xuất phù hợp, nhất là khu vực miền núi, vùng cao của tỉnh để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm tại chỗ cho đồng bào dân tộc thiểu số tại các vùng này. Cùng với đẩy mạnh xã hội thực hiện công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, tỉnh Bắc Giang tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, khắc phục những thiếu sót, yếu kém trong triển khai các dự án, chính sách giảm nghèo. Công tác giảm nghèo được thực hiện có hiệu quả, toàn tỉnh còn hơn 23.100 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 5,01% (giảm so với năm 2018 là 2,28%), toàn tỉnh không còn hộ nghèo có thành viên hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Năm 2019 là năm có tỷ lệ hộ nghèo giảm cao nhất trong giai đoạn 2016-2019.

Công ty Cổ phần Tổng công ty May LNG giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động địa phương

Để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả bền vững, các cấp, các ngành trong tỉnh đã có nhiều hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người nghèo để họ tự vươn lên thoát nghèo bền vững. Cùng với đó đẩy mạnh hoạt động dạy nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Năm 2019, toàn tỉnh giải quyết việc làm mới cho 30.600 lao động, đạt 103% kế hoạch năm (tăng 3,33 so với năm 2018); xuất khẩu lao động được 3.700 người. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh, đào tạo trên 29.300 người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 66,6%, cao hơn tỷ lệ lao động qua đào tạo chung cả nước 4,6% (Tỷ lệ lao động qua đào tạo cả nước năm 2019 là 62%); trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 44,6%. Năm 2020, ngành LĐ-TB&XH tỉnh phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu: Giải quyết việc làm cho 31.000 lao động; tuyển mới và đào tạo nghề cho 28.500 người; giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 3,5%...

Trong công tác phát triển đối tượng Bảo hiểm xã hội, Bắc Giang là một trong năm tỉnh, thành phố đứng đầu trong toàn quốc. Có được kết quả đó, Sở LĐ-TB&XH tỉnh đã thực hiện tốt công tác rà soát, cập nhật, thống kê đối tượng chính sách thuộc ngành quản lý, đảm bảo lập danh sách tham gia BHYT cho các đối tượng kịp thời, tránh trùng lắp. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về lao động của các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động đóng trên địa bàn tỉnh, đảm bảo người lao động đang làm việc được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật định. Kịp thời tổng hợp và chuyển danh sách cho BHXH tỉnh theo dõi việc tham gia của các doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT. Năm 2019 số người tham gia BHXH của tỉnh đạt 277.743 người, tăng 16,75% người so với cùng kỳ năm 2018 và đạt 111,95% kế hoạch năm 2019; tỷ lệ các doanh nghiệp đang hoạt động có đối tượng bắt buộc tham gia BHXH cho người lao động đã đạt 87,55% trong tổng số doanh nghiệp có đối tượng bắt buộc tham gia BHXH, tăng 15,38% so với năm 2018, đạt 109,43% kế hoạch năm 2019; số doanh nghiệp được ra thông báo đạt 140% theo kế hoạch.

Công tác chăm lo đời sống cho người có công cũng được các cấp, các ngành trong tỉnh thực hiện tốt, giải quyết chế độ cho người có công đảm bảo đúng, đủ, kịp thời, không để tồn đọng kéo dài. Trong năm, toàn tỉnh đã cấp trên 170 nghìn suất quà của Chủ tịch nước, của tỉnh, huyện, xã cho các đối tượng người có công với cách mạng với tổng kinh phí trên 45 tỷ đồng. Bên cạnh đó việc thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH), chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động được quan tâm. Nhiều hoạt động hỗ trợ, trợ giúp cho trẻ em, thực hiện tốt các quyền của trẻ em được đẩy mạnh tạo điều kiện để các em được phát triển toàn diện…

Qua những kết quả trên cho thấy, trong thời gian qua công tác đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh đã tạo được sự đồng thuận và quyết tâm cao của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và nhân dân. Đây sẽ là tiền đề vững chắc góp phần đảm bảo ổn định xã hội, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân, tạo đà cho sự phát triển vững bền của tỉnh.

Hà Phương

 

Nguồn: Nguoiduatin.vn