Thứ ba, 07/07/2020 | 17:00 GMT+7

Bắc Ninh – Điểm sáng trong công tác an sinh xã hội

Những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế, tỉnh Bắc Ninh luôn chú trọng, quan tâm công tác an sinh xã hội, tập trung đặc biệt vào các đối tượng như người có công với cách mạng, người nghèo, người cao tuổi, lao động phổ thông, trẻ em... ở mức cao hơn so với cả nước.

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh luôn quan tâm thực hiện tốt các chính sách xã hội, bảo đảm an sinh xã hội. HĐND tỉnh đã ban hành nhiều Nghị quyết như hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công và hộ nghèo; hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi từ đủ 65 tuổi đến dưới 80 tuổi, hộ cận nghèo; trợ cấp hàng tháng cho đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trở lên và người cao tuổi từ đủ 70 tuổi đến dưới 80 tuổi; chương trình sữa học đường cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học...

Trên địa bàn tỉnh hiện có 124.379 đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; 41.282 đối tượng được hưởng bảo trợ xã hội. Để thực hiện tốt công tác NCC tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chính sách chế độ của Đảng, Nhà nước đối với thương binh, bệnh binh, NCC với cách mạng; Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tăng sổ tiết kiệm tình nghĩa, cải tạo, sửa chữa, xây dựng nhà tình nghĩa cho nhưng hộ gia đình NCC có nhà cửa dột nát, khó khăn về nhà ở. Đối với người có công hỗ trợ xây mới là 72 triệu đồng/nhà; hỗ trợ sửa chữa 36 triệu đồng/nhà. Đối với hộ người nghèo hỗ trợ xây mới là 65 triệu đồng/nhà (trường hợp hộ nghèo là hội viên Hội Cựu chiến binh được hỗ trợ bằng mức xây mới của hộ người có công là 72 triệu đồng/nhà). Mức hỗ trợ xây dựng nhà ở đối với người có công và hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh  cao hơn so với cả nước.

Ngoài ra các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các đối tượng người có công với cách mạng và hộ nghèo theo rà soát là 917 hộ người có công với cách mạng, với kinh phí gần 57,6 tỷ đồng; 463 hộ nghèo, với kinh phí gần 30,3 tỷ đồng; xây dựng 27 dự án nhà ở cho công nhân đáp ứng chỗ ở cho khoảng 220.000 công nhân; 20 dự án nhà ở thu nhập thấp với 16.500 căn hộ đáp ứng cho khoảng 66.000 người; 5 dự án đáp ứng chỗ ở cho 11.600 sinh viên (trong đó có 3 dự án đã hoàn thành đáp ứng chỗ ở cho 6.188 sinh viên).  

Cùng với việc triển khai thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo trợ xã hội, tỉnh ban hành chính sách đặc thù nâng mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh từ 270.000 đồng/tháng lên 350.000 đồng/tháng; Hỗ trợ mua thẻ BHYT cho người cao tuổi từ đủ 65 tuổi đến dưới 80 tuổi; trợ cấp cho người cao tuổi từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi với mức 150 nghìn đồng/người/tháng; từ đủ 75 tuổi đến dưới 80 tuổi với mức 200 nghìn đồng/người/tháng.

Năm 2019, ngoài kinh phí của Trung ương, nguồn xã hội hóa đối với công tác an sinh xã hội, tỉnh đã chi ngân sách bảo đảm xã hội với kinh phí hơn 800 tỷ đồng, trong đó chi trợ cấp thường xuyên và tặng quà cho đối tượng chính sách 400 tỷ đồng, mua bảo hiểm y tế cho đối tượng chính sách 230 tỷ đồng. Tổng số đối tượng Bảo trợ xã hội chi trả theo Nghị định 136 của Chính phủ là 41.282 đối tượng được hưởng theo chuẩn mới của tỉnh, tăng hơn 70 tỷ đồng/năm.

Thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID – 19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bắc Ninh là một trong những địa phương thực hiện khá tốt. Việc chi trả đợt 1 diễn ra thuận lợi, đảm bảo công khai, đúng đối tượng, tạo sự phấn khởi, đồng thuận trong nhân dân.  tính đến ngày 04/5, toàn tỉnh đã hoàn thành việc chi trả hỗ trợ cho 82.674 đối tượng thuộc 4 nhóm: Người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo và người thuộc hộ cận nghèo, với tổng số tiền hơn 101 tỷ đồng. Đối với nhóm đối tượng về lao động, hộ kinh doanh và người sử dụng lao động, hiện UBND cấp huyện đang phối hợp với các ngành chức năng rà soát để thiết lập hồ sơ. Đến nay, có 04/8 đơn vị (thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, huyện Tiên Du, huyện Gia Bình) thiết lập được 4.592 hồ sơ.

Đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sỹ và NCC với cách mạng”, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Bắc Ninh tích cực phát động phong trào ủng hộ quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" để giúp các gia đình chính sách khắc phục khó khăn, cải thiện cuộc sống. Đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa trong công tác "Đền ơn đáp nghĩa", chăm lo hỗ trợ cải thiện nhà ở cho NCC và nâng cấp các công trình ghi công liệt sỹ. Tôn vinh các tấm gương NCC tiêu biểu có nhiều thành tích đóng góp cho đất nước, có nhiều cố gắng vươn lên vượt khó xây dựng cộng đồng, xây dựng xã hội văn minh giàu mạnh; Góp phần tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Qua những kết quả trên cho thấy, trong thời gian qua công tác đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh đã tạo được sự đồng thuận và quyết tâm cao của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và nhân dân. Đây sẽ là tiền đề vững chắc góp phần đảm bảo ổn định xã hội, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân, tạo đà cho sự phát triển vững bền của tỉnh.

Hà Phương

 

Nguồn: NĐT