Thứ hai, 06/07/2020 | 16:33 GMT+7

Hiệp Hòa – Đầu tư kết cấu hạ tầng, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội

Xác định đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, tạo nền tảng vững chắc đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới (NTM) là khâu đột phá quan trọng trong nhiệm kỳ 2015-2020, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp tích cực. Nhờ đó, kết cấu hạ tầng toàn huyện, đặc biệt là khu vực nông thôn đã có nhiều thay đổi.

Năm 2019 - năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2015-2020), Có 18/18 chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra đều đạt và vượt mục tiêu Đại hội. Đáng kể như: Tổng giá trị sản xuất ước đạt 10.600 tỷ đồng, bằng 100,5% kế hoạch năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp, dịch vụ chiếm tỷ trọng ngày càng lớn (công nghiệp - xây dựng chiếm 52,6%; dịch vụ chiếm 26,4%; nông – lâm nghiệp và thủy sản giảm còn 21%). Quốc phòng, an ninh được giữ vững; đời sống nhân dân cải thiện và nâng cao.

Một góc trung tâm huyện Hiệp Hòa 

Trên cơ sở nhu cầu hạ tầng của các địa phương, Hiệp Hòa ưu tiên phát triển hạ tầng kinh tế, trong đó xác định kết cấu hạ tầng giao thông đóng vai trò “xương sống”, huyện đã tập trung phân bổ nguồn vốn, triển khai nhiều dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, trục xã, liên xã…đảm bảo theo các tiêu chuẩn kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi kết nối, giao lưu trao đổi hàng hóa giữa địa phương với các vùng miền trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra, các công trình hạ tầng khác cũng đã được quan tâm đầu tư, nâng cấp…

Hạ tầng giao thông, nhất là phong trào cứng hóa giao thông nông thôn theo chủ trương hỗ trợ xi măng của Tỉnh ủy với trên 222,6 km đường giao thông được cứng hóa, cải tạo, nâng cấp, tăng gấp 1,68 lần so với năm 2018 và gấp trên 7 lần so với năm 2016 (thời kỳ chưa có KL 43 và NQ 07 của tỉnh) đạt 103,8% kế hoạch. Nhiều tuyến đường giao thông được đầu tư xây dựng đã đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân, tạo diện mạo mới cho nhiều địa phương, nhân dân thực sự rất phấn khởi.

Công tác GPMB được tập trung chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm trên tất cả các lĩnh vực: Khu, cụm công nghiệp, khu dân cư, trường học, đường giao thông. Một số dự án lớn cơ bản đã thực hiện xong tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế của huyện như: Đường vành đai IV, KCN Hòa Phú, Khu dân cư số 3 (GĐ2), Khu đô thị mới phía Tây, Khu đô thị mới phía Nam... Trong năm 2019, đã triển khai thực hiện GPMB đối với 48 dự án, tổng diện tích phải thu hồi trên 209 ha, đã thực hiện thu hồi diện tích là 85,2ha (trong đó có 13 dự án xong hoàn toàn, 35 dự án xong một phần) đang tiếp tục thực hiện 36 dự án với diện tích 133,8ha (20 dự án đấu giá QSD đất, 16 dự án thuộc diện Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội). Một số dự án lớn, trọng điểm có tác động lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội của huyện được thực hiện đảm bảo tiến độ, yêu cầu của chủ đầu tư.

Cùng với đầu tư hạ tầng kinh tế, phát triển hạ tầng xã hội cũng được huyện quan tâm, chú trọng. Mạng lưới trường học, trạm y tế, nhà văn hoá khu dân cư được đầu tư, nâng cấp khang trang, hiện đại, từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất thiết yếu theo tiêu chí đạt chuẩn Quốc gia. Qua đó, hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ dần được hình thành, đáp ứng nhu cầu sản xuất và nâng cao đời sống nhân dân, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, thay đổi diện mạo nông thôn tại các địa phương.

Để nâng cao hiệu quả của chương trình, tới đây huyện Hiệp Hòa sẽ tập trung đẩy mạnh công tác quy hoạch, huy động mạnh mẽ các nguồn vốn đầu tư, tăng cường công tác quản lý để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực...Trong đó, tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng KT-XH theo tiêu chí xây dựng NTM; đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư và huy động tối đa mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại, làm nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời quản lý tốt nguồn vốn, dựa trên nguồn vốn đã được bố trí, huyện tập trung cân đối, phân bổ hợp lý, phù hợp với nhu cầu và thực tế tại các địa phương nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng các công trình hạ tầng trên địa bàn. 

Chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đặc biệt là các dự án đang dở dang, các dự án chuyển tiếp đã được bố trí vốn theo từng giai đoạn đã được phê duyệt. Đối với các dự án mới, huyện sẽ lựa chọn những nhà thầu có năng lực, trách nhiệm, đảm bảo thi công đúng thời hạn quy định; quản lý chặt chẽ quá trình thi công, nghiệm thu, bàn giao, đảm bảo phát huy hiệu quả công trình khi đưa vào khai thác, sử dụng. Đồng thời chỉ đạo các phòng chức năng phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chính quyền các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận từ phía người dân trong thực hiện giải phóng mặt bằng tạo điều kiện công tác thi công…

Hà Anh 

 

Nguồn: NĐT