Thứ hai, 21/10/2019 | 21:29 GMT+7

Bộ Y tế sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019

Ngày 18/10/2019, tại Hà Nội, PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng và Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự bộ Y tế đã chủ trì Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019.

Tham dự Hội nghị có, Đại tá. TS. Nguyễn Vân Giang, Phó Cục trưởng Cục Quân y; Đại tá. TS.Hoàng Văn Tùng, Phó Vụ trưởng vụ Giáo dục quốc phòng an ninh, bộ Giáo dục và đào tạo; đại diện lãn đạo và chuyên viên các vụ, cục, văn phòng bộ, đơn vị thuộc/trực thuộc bộ Y tế; các đồng chí cán bộ chuyên trách và kiêm nhiêm công tác quốc phòng các đơn vị trực thuộc bộ Y tế; bộ Quốc phòng; Tổng Cục Hậu cần; Cục Quân y; bộ Giáo dục.

PGS.TS.Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng bộ Y tế, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự bộ Y tế phát biểu khai mạc tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, PGS.TS.Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng bộ Y tế, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự bộ Y tế cho biết: Xác định công tác quốc phòng là nhiệm vụ hết sức quan trọng của Ngành Y tế, những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, đầu tư của Nhà nước, hướng dẫn của bộ Quốc phòng, sự nỗ lực của Ngành Y tế và sự tham gia tích cực của các ban, ngành địa phương và toàn xã hội, Ngành Y tế Việt Nam đã đạt được kết quả đáng kể trong việc cải thiện tình trạng sức khỏe của Nhân dân.

Hầu hết các mục tiêu đã đề ra trong Chiến lược chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ Nhân dân qua từng giai đoạn đã hoàn thành. Các bệnh dịch nguy hiểm đã được khống chế. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe (CSSK)Nhân dân được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, đầu tư nguồn lực và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng góp phần nâng cao tầm vóc và sức khỏe con người. Đây là yếu tố thuận lợi, tạo nền tảng phát triển y tế, góp phần phát triển KT-XH và bảo đảm an ninh, quốc phòng của đất nước.

Để bảo đảm y tế cho quốc phòng, góp phần tích cực vào nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bộ Y tế đã triển khai nhiều giải pháp phát triển y tế phục vụ CSSK Nhân dân, bảo đảm quốc phòng an ninh và xây dựng các tỉnh/Thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc; trong đó có một số giải pháp quan trọng như: Tổ chức quán triệt cho các đơn vị thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng về công tác quốc phòng an ninh; tăng cường công tác giáo dục quốc phòng an ninh nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức Ngành Y tế đối với nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; Quán triệt nhiệm vụ chiến lược của Đảng về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bộ Y tế luôn quan tâm tới nhiệm vụ xây dựng chiến lược phát triển y tế gắn với bảo đảm cho quốc phòng an ninh.

Trong phát triển quy hoạch ngành Y tế luôn gắn với nhiệm vụ sẵn sàng bảo đảm cho quốc phòng tại các địa phương; Quan tâm tới việc thành lập và kiện toàn Ban chỉ huy quân sự Bộ và các đơn vị trực thuộc làm tham mưu cho cấp ủy, thủ trưởng đơn vị triển khai công tác quốc phòng ở cơ quan, đơn vị mình.

Trong đó quan tâm tới việc xây dựng lực lượng tự vệ cơ quan đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ; Với mục tiêu chiến lược "Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn ngành Y tế, cả quân y và dân y vào việc phục vụ sức khoẻ Nhân dân và lực lượng vũ trang trong thời bình; chuẩn bị sẵn sàng và đối phó có hiệu quả khi có chiến tranh và các tình huống cần thiết khác”, bộ Y tế đã triển khai công tác kết hợp quân dân y xây dựng lực lượng dự bị động viên, lực lượng huy động ngành Y tế đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, sẵn sàng động viên theo chỉ tiêu của Thủ tướng Chính phủ giao cho ngành Y tế và các địa phương; Nâng cao chất lượng công tác kết hợp quân dân y, tạo nên mối quan hệ chặt chẽ giữa lực lượng y tế Nhân dân với lực lượng quân y trên toàn quốc, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong CSSK Nhân dân, thực hiện công tác dân vận ở địa bàn trọng điểm quốc phòng - an ninh, đảm bảo công bằng xã hội về quyền được hưởng dịch vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của Nhân dân.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng bộ Quốc phòng Thiếu tướng Vũ Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quân lực đã trao Bằng khen cho 01 tập thể và 03 cá nhân thuộc bộ Y tế đã thành tích xuất sắc thực hiện công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Đại diện 15 tập thể và 15 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế do có thành tích xuất sắc thực hiện công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.

Để triển khai các nhiệm vụ, nội dung xây dựng nền quốc phòng toàn dân năm 2020 và những năm tiếp theo, Thứ trưởng bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cũng đề nghị Thủ trưởng đơn vị triển khai tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tập trung vào một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục tổ chức quán triệt các nội dung của Luật Quốc phòng… các Nghị định, Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của bộ Quốc phòng về công tác quốc phòng quân sự, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ công nhân viên chức trong mỗi đơn vị đối với công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

2. Phối hợp với bộ quốc phòng, các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng và ban hành văn bản chỉ đạo về công tác quốc phòng; đặc biệt bảo đảm y tế trong các trạng thái quốc phòng.

3. Tổ chức rà soát, kiện toàn Ban chỉ huy quân sự; xây dựng quy chế hoạt động của Ban chỉ huy quân sự các cấp. Phối hợp với cơ quan quân sự địa phương xây dựng, huấn luyện tốt các đơn vị tự vệ trong ngành Y tế bảo đảm các đơn vị luôn bảo đảm sẵn sàng trong mọi tình huống;

4. Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Quốc phòng, đẩy mạnh các hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ của các đơn vị, trong đó có lực lượng y tế cơ động sẵn sàng tham gia khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt, phòng chống dịch bệnh...

5. Thực hiện tốt công tác kết hợp quân dân y trong xây dựng các đơn vị dự bị động viên, lực lượng huy động ngành Y tế, sẵn sàng bảo đảm y tế  cho khu vực phòng thủ tỉnh thành phố và đáp ứng cho các tình huống đột xuất khác.

6. Duy trì, đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng an ninh, đặc biệt là trong các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp ngành Y. Thực hiện tốt công tác đào tạo sĩ quan dự bị quân y, quân dược theo sự chỉ đạo của bộ Quốc phòng.      

7. Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, quan tâm đời sống vật chất, tinh thần cho lực lượng tự vệ và dự bị động viên.

Đồng chí Nguyễn Công Sinh, Phó Vụ trưởng Vụ kế hoạch tài chính, Phó Chỉ huy trưởng ban Chỉ huy quân sự bộ Y tế báo cáo tại Hội nghị

Hội nghị cũng đã được nghe, đồng chí Nguyễn Công Sinh, Phó Vụ trưởng Vụ kế hoạch tài chính, Phó Chỉ huy trưởng ban Chỉ huy quân sự bộ Y tế báo cáo kết quả 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019 của bộ Y tế.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng được nghe một số tham luận của các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế về việc thực hiện 10 năm xây dựng nên quốc phòng toàn dân như: Tham luận của Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh “Kết quả thực hiện xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn (2009 – 2019)”; Tham luận của trường Đại học Dược Hà Nội “Kết quả thực hiện xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019  của Trường Đại học Dược Hà Nội”; Tham luận của Bệnh viện Trung ương Huế về “Công tác xây dựng kế hoạch, kết quả Diễn tập “Vận hành cơ chế” phương án phòng, chống khủng bố tại Bệnh viện Trung ương Huế”…

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, Thừa ủy quyền của Bộ trưởng bộ Quốc phòng đồng chí Thiếu tướng Vũ Quốc Hùng, Phó Cục trưởng cục Quân lực đã trao Bằng khen cho 01 tập thể và 03 cá nhân thuộc bộ Y tế đã thành tích xuất sắc thực hiện công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

PGS.TS.Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng bộ Y tế, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự bộ Y tế cũng đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng bộ Y tế cho 15 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.

Theo bộ Y tế

 

Nguồn: NĐT