Thứ hai, 18/11/2019 | 11:36 GMT+7

Xã Đại Mạch đạt nhiều thành tự về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân

Sau gần 10 năm thực hiện Chương trình nông thôn mới, đến nay huyện Đông Anh (Hà Nội) đã có 22/23 xã đạt chuẩn nông thôn mới, Huyện Đông Anh đã được Chính phủ công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới. Theo kế hoạch, đến cuối năm 2019, xã Dục Tú sẽ hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới, qua đó, đưa huyện Đông Anh có 100% số xã đạt nông thôn mới.

Tại xã Đại Mạch, trong 10 năm qua, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị,  Đại Mạch đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận, thực hiện thành công Chương trình xây dựng nông thôn mới, hạ tầng kinh tế - Xã hội từng bước đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đời sống tinh thần, vật chất của người dân được nâng cao, an sinh xã hội được đảm bảo.

Qua việc phát động phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã. Các cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn đã đóng góp nhân công, vật tư làm các tuyến giao thông với chiều dài 11.675m, trị giá số tiền 9,575 tỷ đồng. Cuối năm 2015, xã Đại Mạch được công nhận là Xã đạt chuẩn NTM, giai đoạn 2011 – 2015. Đến nay, xã đã hoàn thành được 15/19 tiêu chí theo bộ tiêu chí NTM, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt. Thu nhập bình quân đầu người đạt 50,2 triệu/người /năm, tỷ lệ sử dụng nước sạch đạt 100%, có 3351/3407 ngôi nhà đạt chuẩn của Bộ xây dựng đạt 98,4%, 100% trẻ em trong độ tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vác xin…Mục tiêu đến năm 2020, xã sẽ hoàn thành 100% tiêu chí về xây dựng NTM, 3 cấp trường học từ mầm non đến THCS đạt chuẩn trường chuẩn quốc gia mức 1…


Xã Đại Mạch khen thưởng cho 4 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình 02 của Thành Ủy Hà Nội

Trong 6 tháng đầu năm 2019, tổng diện tích gieo trồng vụ xuân của xã Đại Mạch đạt 334ha, với sản lượng lúa và hoa màu quy thóc ước đạt 5.700 tấn. Tổng thu ngân sách được 17,8 tỷ đồng. Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng được duy trì, công tác cải cách hành chính có nhiều đổi mới. An ninh quân sự địa phương được giữ vững, các mặt an sinh xã hội, văn hóa, y tế được quan tâm. Xã đã triển khai thực hiện 10 kế hoạch thuộc đề án đầu tư xây dựng xã thành phường và hiện tại toàn xã đã đạt 10/18 tiêu chí.

Tại kì họp thứ 8, HĐND xã Đại Mạch đã thông qua Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm, trong đó tập trung thực hiện 5 nội dung trọng tâm: tập trung đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng hàng hóa; khôi phục hoạt động chăn nuôi sau khi hết bệnh dịch tả lợn Châu Phi; cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng, đường giao thông nông thôn; Tiếp tục thực hiện các dự án thuộc đề án xã thành phường, trọng tâm là các dự án chiếu sáng; Thực hiện tốt chương trình y tế, duy trì tốt việc tổ chức các hoạt động VH-VN, TDTT hướng về cơ sở, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Xã Đại Mạch luôn quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của huyện,  Thành phố về phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân; chủ động nghiên cứu, vận dụng sáng tạo, kịp thời xây dựng các chương trình với lộ trình, cách làm phù hợp, sáng tạo. Đồng thời, xã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và khâu đột phá để tập trung thực hiện nhằm tạo bước chuyển biến rõ rệt trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn.

Hoài Thu

 

Nguồn: Nguoiduatin.vn