Thứ ba, 22/09/2020 | 14:17 GMT+7

Yên Bái: Sẵn sàng tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều ngày 21/9/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã tổ chức họp báo về tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Đại hội diễn ra trong 3 ngày, phiên họp trù bị từ 14h ngày 22/9/2020, phiên chính thức bắt đầu từ 7h30 ngày 23/9 đến 16h ngày 24/9/2020, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh với 387 đại biểu, trong đó có 62 khách mời và 325 đại biểu. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, Chủ tịch UBND chủ trì cuộc họp, cùng các đồng chí Trần Huy Tuấn - Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cùng với sự tham dự họp báo của 32 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh thông tin một số kết quả đạt được trong phát triển kinh tế-  xã hội

Đồng chí Đỗ Đức Duy đã thông tin về một số kết quả đạt được sau Đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở từ ngày 18/5/2020 hoàn thành Đại hội cấp cơ sở, đến ngày 22/7/2020 tổ chức xong 12/12 Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở. Kết quả nhiệm kỳ đầu tiên bố trí được 46% bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND cấp xã không phải là người địa phương vượt yêu cầu Chỉ thị 35-CT/TW. Đối với cấp trên cơ sở 100% nhân sự do cấp ủy khóa trước chuẩn bị đều trúng cử với tỷ lệ phiếu cao, 100% Đại hội Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy tại Đại hội với kết quả rất cao; bố trí 100% Bí thư không phải là người địa phương; tỷ lệ đổi mới đạt 34,8%, cán bộ trẻ, cán bộ nữ, dân tộc thiểu số vượt so với yêu cầu. Về cơ bản các địa phương sau đại hội đã hoàn thành kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt; ban hành kịp thời Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn – Trưởng Ban tuyên giáo phát biểu tại cuộc họp báo

Với phương châm “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”. Trong nhiệm kỳ 2016 - 2020 Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo phát triển kinh tế theo hướng chuyển dịch cơ cấu sản xuất, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng đạt kết quả cao. Tốc độ tăng GRDP bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 6,64% cao hơn giai đoạn trước (5,71%). Quy mô kinh tế tăng nhanh, đến năm 2020 ước đạt trên 33,500 tỷ đồng, gấp 1,6 lần. GRDP bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng, gấp 1,5 lần so với năm 2015.

Đồng chí Đỗ Đức Duy cho biết: Chủ đề Đại Hội lần thứ XIX với các bước đột phá chiến lược là tiếp tục đổi mới tư duy đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, hài hòa kinh tế - xã hội - môi trường. Bám sát chủ trương, định hướng của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong quá trình phát triển phù hợp với thực tiễn địa phương “Giữa đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới chính trị; giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.

Thành phố Yên Bái chào mừng Đại Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Lấy quy hoach 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 làm căn cứ xây dựng các mục tiêu kinh tế - xã hội. Thực hiện hiệu quả 03 đột phá chiến lược, 07 nhiệm vụ trọng tâm. Tạo sức mạnh nội lực tạo động lực phát triển bao trùm và lấy con người làm trung tâm, vừa là chủ thể, động lực của sự phát triển đem lại hài lòng và lợi ích cho người dân về chất lượng cuộc sống, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân. Quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.

P.V


 

Nguồn: Nguoiduatin.vn