Chủ nhật, 17/05/2020 | 16:39 GMT+7

Bộ GD&ĐT: Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ được thu 2 khoản tiền trong năm học

Ban đại diện cha mẹ học sinh (CMHS) chỉ được thu 2 khoản tiền từ sự ủng hộ tự nguyện của các phụ huynh học sinh và nguồn tài trợ hợp pháp khác.

Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ được thu 2 khoản tiền trong năm học. Ảnh minh họa

Báo An ninh Thủ đô thông tin, bộ GD&ĐT đã ban hành Công văn 1620/BGDĐT-KHTC hướng dẫn việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2019 - 2020; 2020 - 2021.

Theo công văn này, thời gian tới sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn; xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục và trách nhiệm cơ quan quản lý Nhà nước về giáo dục trên địa bàn, để xảy ra tình trạng thu sai quy định, lạm thu.

Trong đó có nhắc tới việc Ban đại diện CMHS thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT và chỉ cho phép được thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện CMHS theo quy định tại khoản 1 - Điều 10 của Thông tư này.

Như vậy, Ban đại diện CMHS chỉ được thu 2 khoản tiền. Đó là kinh phí hoạt động của Ban đại diện CMHS lớp có được từ sự ủng hộ tự nguyện của cha mẹ học sinh và nguồn tài trợ hợp pháp khác; Kinh phí hoạt động của Ban đại diện CMHS trường được trích từ kinh phí hoạt động của các Ban đại diện CMHS lớp theo khuyến nghị của cuộc họp toàn thể các trưởng ban Ban đại diện CMHS lớp đầu năm học và nguồn tài trợ hợp pháp khác.

Tri thức trực tuyến cho biết thêm, Công văn 1620/BGDĐT-KHTC cũng nêu rõ trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19, việc thực hiện các khoản thu với năm học 2019- 2020 phải bảo đảm các nguyên tắc, công khai, minh bạch và thoả thuận thu trên cơ sở triển khai thực tế công tác dạy học.

Với các cơ sở giáo dục công lập, trong thời gian học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng tránh dịch nếu không triển khai học trực tuyến thì không thực hiện thu học phí; chỉ thực hiện thu học phí khi tổ chức học trực tuyến hoặc bố trí học bù.

Đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập, trong thời gian học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng tránh dịch bệnh, nếu không tổ chức học trực tuyến thì sẽ không được thu học phí và các khoản thu hộ, chi hộ. Nếu đã thu thì sẽ thực hiện thanh toán bù trừ khi học sinh đi học trở lại và thanh quyết toán vào cuối năm học với phụ huynh học sinh.

Nếu các trường tổ chức học trực tuyến thì căn cứ tình hình thực tế triển khai, các khoản chi phí phát sinh cần thiết để triển khai các hoạt động tổ chức dạy, thời gian thực tế học trực tuyến, các nội dung truyền tải qua dạy học trực tuyến, tỷ lệ hoàn thành chương trình học… để xác định mức thu hợp lý.

Nếu các trường đã thu thì sẽ thực hiện thanh toán bù trừ khi học sinh đi học trở lại và thanh quyết toán vào cuối năm học với phụ huynh học sinh. 

Hoa Vũ (T/h)