Tin Tức Pháp luật Đời sống Giải trí
Bà Nguyễn Thị Minh Toan, giáo viên chủ nhiệm của lớp 6/2, đánh giá kết quả 42/43 học sinh giỏi của lớp mình là chính xác và xứng đáng.