Tình huống pháp luật

Hộ chiếu còn hạn sử dụng có phải đổi sang hộ chiếu gắn chip?


Thứ 5, 29/07/2021 | 07:10


Tin tức pháp luật mới nóng 24h

Theo Thông tư 73/2021/TT-BCA, hộ chiếu còn hạn sử dụng không phải đổi sang hộ chiếu gắn chip.

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 73/2021/TT-BCA quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan xuất, nhập cảnh. Theo đó, khi đủ tuổi theo quy định, công dân có quyền được cấp hộ chiếu phổ thông loại gắn chíp điện tử.

ho chieu con han su dung co phai doi sang ho chieu gan chip
Theo Thông tư 73/2021/TT-BCA, hộ chiếu còn hạn sử dụng không phải đổi sang hộ chiếu gắn chip.

Điều 6 Thông tư 73/2021/TT-BCA quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan (có hiệu lực ngày 14/8/2021) quy định về hiệu lực thi hành và điều khoản chuyển tiếp như sau:

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 14/8/2021.

2. Các ấn phẩm trắng hộ chiếu, giấy thông hành đã cung cấp cho các cơ quan trước ngày Thông tư này có hiệu lực mà chưa cấp hết thì được tiếp tục sử dụng, chậm nhất đến ngày 1/1/2022 phải thực hiện thống nhất theo mẫu hộ chiếu, giấy thông hành quy định tại Thông tư này.

3. Hộ chiếu, giấy thông hành đã được cấp trước ngày 1/1/2022 có giá trị sử dụng đến hết thời hạn ghi trong hộ chiếu, giấy thông hành.

Ngoài ra, tại Điều 7 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 quy định về thời hạn của giấy tờ xuất nhập cảnh như sau:

1. Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ có thời hạn từ 1 năm đến 5 năm; có thể được gia hạn một lần không quá 3 năm.

2. Thời hạn của hộ chiếu phổ thông được quy định như sau:

a) Hộ chiếu phổ thông cấp cho người từ đủ 14 tuổi trở lên có thời hạn 10 năm và không được gia hạn;

b) Hộ chiếu phổ thông cấp cho người chưa đủ 14 tuổi có thời hạn 5 năm và không được gia hạn;

c) Hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn có thời hạn không quá 12 tháng và không được gia hạn.

3. Giấy thông hành có thời hạn không quá 12 tháng và không được gia hạn.

Như vậy, hộ chiếu đã được cấp trước ngày 01/1/2022 được sử dụng đến hết thời hạn theo quy định trên. Nghĩa là không bắt buộc người dân đổi từ hộ chiếu sang hộ chiếu gắn chíp điện tử./.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/ho-chieu-con-han-su-dung-co-phai-doi-sang-ho-chieu-gan-chip-a508047.html


  • Tag:

Cùng chuyên mục Tình huống pháp luật