Thứ tư, 27/05/2020 | 18:35 GMT+7

Dầu ăn Tường An sẽ xin chủ trương sáp nhập vào Tập đoàn Kido

Tường An sẽ xin chủ trương về việc sáp nhập vào Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido – Công ty mẹ của Tường An.

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An vừa công bố nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2020.

Trong đại hội cổ đông sắp tới, Tường An sẽ xin chủ trương về việc sáp nhập vào Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido. Kido hiện là công ty mẹ của Tường An với tỷ lệ sở hữu 75,44%.

 Sắp tới, Dầu ăn Tường An sẽ xin chủ trương sáp nhập vào Tập đoàn Kido. Ảnh minh họa

Về kết quả kinh doanh, năm 2019, công ty dầu ăn này đạt doanh thu thuần 4.140 tỷ và lợi nhuận trước thuế 170 tỷ đồng. So với kết quả này, mục tiêu doanh thu và lợi nhuận của Tường An năm 2020 tăng lần lượt 10% và 12%.

Năm 2019, Tường An chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 20% (2.000 đồng/cổ phiếu). Công ty sẽ trả cổ tức cho cổ đông vào ngày 29/6 tới với tổng số tiền 68 tỷ đồng. Năm 2020, công ty tiếp tục giữ kế hoạch chia cổ tức 20% bằng tiền mặt.

Trước đó, một công ty con của tập đoàn Kido là Kido Foods cũng đã đưa ra phương án sáp nhập vào công ty mẹ để hoạt động dưới một mô hình quản trị. Kido Foods sẽ chuyển từ công ty cổ phần sang công ty TNHH MTV do Kido Foods sở hữu 100% vốn.

Tường An cũng đưa ra kế hoạch chi cổ tức đặc biệt với mức 75% bằng tiền mặt (7.500 đồng/cổ phiếu) trước khi thực hiện sáp nhập vào tập đoàn Kido. Số tiền dự kiến thực hiện việc chia cổ tức đặc biệt này khoảng hơn 250 tỷ đồng.

Vũ Đậu (T/h)

 

Nguồn: NĐT