Thứ năm, 16/07/2020 | 19:21 GMT+7

Hòa Phát dự kiến phát hành thêm hơn 552 triệu cổ phiếu mới để trả cổ tức

Nguồn vốn thực hiện cho việc phát hành đến từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019.

Tập đoàn Hòa Phát sẽ chi trả cổ tức năm 2019 với tổng tỷ lệ là 25%. Ảnh minh họa

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG) vừa thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019.

Trước đó, ĐHCĐ Hòa Phát đã thông qua phương án chia cổ tức năm 2019 với tổng tỷ lệ chi trả là 25%. Cụ thể, tập đoàn này sẽ chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, dự kiến thanh toán vào ngày 7/8/2020.

Ngoài ra, Hòa Phát cũng phát hành thêm hơn 552 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2019 theo tỷ lệ 20%. Nguồn vốn thực hiện cho việc phát hành đến từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019.

Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 2 cổ phiếu mới. Số lượng cổ phiếu chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 là 30/7/2020.

Trong quý II/2020, Hòa Phát ước tính lợi nhuận sau thuế gần 2.700 tỷ đồng, lũy kế nửa đầu năm ước đạt khoảng 5.000 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

ĐHCĐ Hòa Phát hồi cuối tháng 6 đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020. Cụ thể doanh thu toàn tập đoàn năm nay kỳ vọng đạt 86.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến ở mức 9.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, Hòa Phát cũng dự kiến chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 20%.

Vũ Đậu (T/h)
 

Nguồn: NĐT