Thứ hai, 30/09/2019 | 16:06 GMT+7

Kinh doanh bết bát DongA Bank rao bán cổ phiếu?

Với tình hình kinh doanh bết bát, Ngân hàng thương mại cổ phần DongA chỉ còn cách chào bán cổ phiếu để bổ sung vốn điều lệ.

Theo báo Dân Trí, DongA Bank vừa công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông bất thường bàn về vấn đề tăng vốn điều lệ. Tờ trình được ngân hàng này công bố đã đưa ra phương án chào bán cổ phần để bổ sung vốn điều lệ.

Theo đó, với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần, DongA Bank sẽ chào bán đủ số lượng cổ phần đảm bảo giá trị thực của vốn điều lệ ngân hàng đáp ứng tối thiểu mức vốn pháp định theo quy định của pháp luật là 3.000 tỷ đồng.

Đối tượng chào bán mà ngân hàng này nhắm tới ưu tiên cho cổ đông hiện hữu. Trường hợp cổ đông hiệu hữu đăng ký mua cổ phần không đủ số lượng chào bán theo phương án này thì sẽ phát hành cho nhà đầu tư bên ngoài đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

DongA Bank rao bán cổ phiếu?

Theo số liệu đã kiểm toán của EY, tính đến ngày 31/12/2018, kết quả hoạt động kinh doanh của DongA Bank có lỗ lũy kế, nguồn vốn chủ sở hữu bị âm. Do đó, để bù đắp việc âm vốn chủ sở hữu, đảm bảo DongA Bank có giá trị thực của vốn điều lệ đạt mức vốn tối thiểu bằng vốn pháp định theo quy định là 3.000 tỷ đồng, DongA Bank phải thực hiện việc bổ sung vốn điều lệ để đảm bảo đáp ứng quy định của pháp luật.

Lãnh đạo DongA Bank cho biết, căn cứ vào tình hình hoạt động của ngân hàng hiện nay, DongA Bank chỉ có thể thực hiện tăng vốn điều lệ từ nguồn phát hành cổ phiếu ra công chúng hoặc phát hành riêng lẻ.

Tuy nhiên, với điều kiện hiện tại, DongA Bank không thể thực hiện phát hành cổ phiếu ra công chung cho cổ đông hiện hữu được vì không đáp ứng các điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng quy định tại khoản1 Điều 12 Luật Chứng khoán 2006 (Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán).

Do đó HĐQT DongA Bank lựa chọn hình thức chào bán cổ phần để bổ sung vốn điều lệ là chào bán cổ phần riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư (không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp).

Dự kiến,  phiên họp đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 vào sáng 12/10 tại TPHCM. Nếu không đủ điều kiện tổ chức lần 1, ngân hàng này sẽ tiếp tục triệu tập họp lần 2 và lần 3 vào ngày 17/10 và 22/10.

Kiều Trang

(T/h)

 

Nguồn: NĐT