Thứ sáu, 29/05/2020 | 09:03 GMT+7

Ông Trần Lệ Nguyên rời ghế Chủ tịch Chứng khoán Rồng Việt

Ông Trần Lệ Nguyên chính thức rời vị trí Chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt vào chiều ngày 28/5.

Ông Trần Lệ Nguyên (thứ hai từ trái sang) rời ghế Chủ tịch HĐQT của công ty Cổ phần chứng khoán Rồng Việt. Ảnh: Lao Động

Ngày 28/5, tại đại hội cổ đông thường niên 2019, các cổ đông của công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt đã thông qua việc miễn nhiệm vị trí Chủ tịch hội đồng quản trị của ông Trần Lệ Nguyên.

Cũng tại đại hội, công ty cũng trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm của một số thành viên HĐQT, ban Kiểm sát nhiệm kỳ 2017 – 2021 đó là: ông Kelly Yin Hon Wong, thành viên HĐQT; ông Võ Long Nguyên, thành viên HĐQT độc lập; bà Nguyễn Thị Oanh, trưởng ban kiểm soát; ông Nguyễn Thúc Vinh, thành viên ban kiểm soát.

Bên cạnh việc từ nhiệm, Hội đồng quản trị cũng đã thông qua việc đề cử bổ sung các nhân sự làm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021.

Ông Nguyễn Miên Tuấn, Phó chủ tịch HĐQT cho biết, việc từ nhiệm của ông Trần Lệ Nguyên đến từ nguyện vọng cá nhân.

Hiện ông Nguyên cũng có nhiều kế hoạch đầu tư kinh doanh cá nhân riêng do đó quyết định rời ghế chủ tịch tại công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.

Trước khi quyết định rời ghế Chủ tịch VDSC, ông Trần Lệ Nguyên đã bán ra 17 triệu cổ phiếu VDS, giảm tỷ lệ sở hữu tại đây xuống còn 1,04%.

Trước đó, ông Nguyên cũng bán ra 17 triệu cổ phiếu VDS vào ngày 20/12/2019 thông qua VSD. Người nhận chuyển nhượng số cổ phần này là ông Nguyễn Miên Tuấn.

Ngoài cổ phiếu VSD, ông Trần Lệ Nguyên hiện đang nắm giữ cổ phiếu tại các doanh nghiệp thuộc nhóm Kido Group như công ty Cổ phần Tập đoàn Kinh Đô (KDC), công ty Cổ phần Dầu thực vật Trường An (TAC), công ty Cổ phần Thực phẩm Đông Lạnh KIDO (KDF).

Tại KDC, ông Nguyên là cổ đông lớn nắm giữ 14,07% vốn của Tập đoàn Kinh Đô (KDC), giữ chức Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc tại công ty này. Đồng thời, ông cũng là thành viên HĐQT của TAC và KDF.

Cũng tại đại hội cổ đông lần này, công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trình kế hoạch kinh doanh năm 2020 với tổng doanh thu 313 tỷ đồng, giảm 5,9% so với thực hiện năm 2019.

Trong đó, doanh thu từ môi giới dự đạt 77 tỷ đồng và doanh thu dịch vụ chứng khoán là 199 tỷ đồng.

Công ty lên kế hoạch doanh thu mảng tự doanh tăng lên 20 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch đạt 36 tỷ đồng, tăng gần 4% so với thực hiện năm trước.

Mục tiêu năm 2020, công ty sẽ nắm khoảng 1,7% – 1,8% thị phần toàn thị trường. Dư nợ cho vay và ứng trước đạt 1.600 – 1.800 tỷ đồng.

Bạch Hiền (t/h)

 

Nguồn: NĐT