Thứ ba, 08/10/2019 | 15:44 GMT+7

Phát hiện dấu hiệu tội phạm khi kiểm toán Ngân hàng Phát triển Việt Nam, chuyển 2 vụ sang công an

Tiến hành kiểm toán tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB), Kiểm toán nhà nước phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật của 2 doanh nghiệp và một số tổ chức, cá nhân liên quan quan trong việc vay vốn, bảo lãnh vay vốn, sử dụng vốn vay trái quy định.

Kiểm toán Nhà nước (KTNN) vừa có báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 63/2013/QH13 của Quốc hội về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm năm 2019 của Kiểm toán nhà nước.

Báo cáo được KTNN gửi các Đại biểu Quốc hội cho biết: Theo kế hoạch tính đến ngày 30/9/2019, KTNN  thực hiện 209 cuộc kiểm toán, được tổ chức thành 227 đoàn kiểm toán; đã triển khai 214 đoàn kiểm toán, trong đó 147 đoàn kiểm toán đã kết thúc.

Tổng hợp sơ bộ kết quả xử lý tài chính của các cuộc kiểm toán đến ngày 30/9/2019 là 61.732 tỷ đồng (trong đó tăng thu 6.197 tỷ đồng, giảm chi 12.842 tỷ đồng).

Phát hiện dấu hiệu tội phạm khi kiểm toán Ngân hàng Phát triển Việt Nam, chuyển 2 vụ sang công an. Ảnh minh họa

Qua kết quả kiểm toán, KTNN đã chuyển 2 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự sang Cơ quan Cảnh sát điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ 36 văn bản (04 thông tư, 04 nghị quyết, 10 quyết định, 18 văn bản khác) nhằm bịt lỗ hổng về cơ chế, về tổ chức thực hiện quy định của Nhà nước nhằm tránh thật thoát, lãng phí.

Qua kiểm toán cũng đã phát hiện và kiến nghị chấn chỉnh kịp thời nhiều tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác quản lý, điều hành, sử dụng tài chính công, tài sản công của các bộ, ngành, địa phương và đơn vị được kiểm toán...

Qua kết quả kiểm toán Chuyên đề việc quản lý, sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2017 tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính hơn 1.300 tỷ đồng; kiến nghị xử lý, xem xét thu hồi đất đủ điều kiện 7,5 triệu m2; kiến nghị nghiên cứu sửa đổi các cơ chế quản lý đất đai.

Về kết quả kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán cập nhật đến 30/9/2019, số kiến nghị xử lý tài chính đã thực hiện của các đơn vị được kiểm toán (kiểm toán năm 2018 đối với niên độ ngân sách 2017) là 56.010 tỷ đồng, đạt 60,6% tổng số kiến nghị; cao hơn cùng kỳ năm trước (số kiến nghị xử lý tài chính đã thực hiện đến 30/9/2018 là 50.020 tỷ đồng, đạt 55,1% tổng số kiến nghị).

Vũ Đậu (T/h)

 

Nguồn: NĐT