Thứ tư, 19/02/2020 | 09:18 GMT+7

Sếp Vietnam Airlines nhận mức lương cơ bản là bao nhiêu?

Mức lương cơ bản đối với lãnh đạo Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) có thể lên tới 70 triệu đồng/tháng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 20/2020/NĐ-CP thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn, tổng công ty.

Nghị định quy định việc thực hiện thí điểm về quản lý lao động, xây dựng thang lương, bảng lương; tiền lương, tiền thưởng của người lao động và Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng; tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên năm 2020 tại một số tập đoàn, trong đó có Công ty mẹ - Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines); Công ty mẹ - Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM).

Lãnh đạo Tổng Công ty Hàng không Việt Nam có thể nhận lương cơ bản lên tới 70 triệu đồng/tháng. Ảnh minh họa

Về tiền lương của Thành viên HĐTV, HĐQT, Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên, Nghị định quy định mức lương cơ bản được hưởng theo chức danh và loại công ty.

Cụ thể, đối với công ty có chỉ tiêu kế hoạch: vốn chủ sở hữu từ 10.000 tỷ đồng trở lên; doanh thu từ 30.000 tỷ đồng trở lên và có 10 đầu mối quản lý (công ty con hạch toán độc lập hoặc phụ thuộc) hoặc tổng số lao động sử dụng từ 5.000 người trở lên: Mức lương cơ bản đối với Chủ tịch HĐTV, HĐQT là 70 triệu đồng/tháng; đối với Thành viên HĐTV, HĐQT, Trưởng ban kiểm soát là 60 triệu đồng/tháng và đối với Kiểm soát viên là 50 triệu đồng/tháng.

Đối với công ty có chỉ tiêu kế hoạch: vốn chủ sở hữu dưới 10.000 tỷ đồng; doanh thu dưới 30.000 tỷ đồng và có dưới 10 đầu mối quản lý hoặc tổng số lao động sử dụng dưới 5.000 người thì các mức lương trên lần lượt là 60; 50 và 40 triệu đồng/tháng.

Đối với Vietnam Airlines, đơn giá khoán theo chỉ tiêu tấn - km thực hiện có doanh thu, được xác định trên cơ sở đơn giá bình quân của giai đoạn 2018 - 2019 và có tính bù chênh lệch tiền lương của người lái máy bay là người Việt Nam mà công ty trả thấp hơn so với người lái máy bay là người nước ngoài.

Đối với VATM, đơn giá khoán theo chỉ tiêu km điều hành bay quy đổi, được xác định trên cơ sở đơn giá bình quân của giai đoạn 2018 - 2019 và tiền lương, tiền thưởng an toàn (nếu có) tính cho số lao động dự kiến phải bổ sung năm 2020 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền vì mục tiêu an ninh, an toàn hàng không.

Như vậy, mức lương cơ bản đối với “sếp” các doanh nghiệp như  Vietnam Airlines, VATM có thể lên tới 70 triệu đồng/tháng.

Vũ Đậu (T/h)

 

Nguồn: Nguoiduatin.vn