Thứ sáu, 25/10/2019 | 16:42 GMT+7

9 tháng đầu năm 2019, hoạt động kinh doanh của BIDV đảm bảo ổn định, tăng trưởng khá

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2019, tính đến ngày 30/9/2019, hoạt động của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đảm bảo an toàn, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch quý III, bám sát định hướng và lộ trình thực hiện kế hoạch kinh doanh cả năm 2019 với một số kết quả cụ thể như sau:

- Tổng tài sản đạt hơn 1,425 triệu tỷ đồng, tăng trưởng gần 8,6% so với cuối năm 2018.

- Tiền gửi khách hàng tại BIDV đạt hơn 1,084 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 9,6% so với cuối năm 2018, với tỷ trọng tiền gửi có kỳ hạn khoảng 85%.

- Dư nợ cho vay đạt hơn 1,073 triệu tỷ đồng, tăng trưởng gần 8,6% so với cuối năm 2018, trong đó nợ ngắn hạn chiếm 63%.

- Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất của BIDV trong 9 tháng đầu năm 2019 đạt hơn 7.028 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận trước thuế trong quý III đạt hơn 2.319 tỷ đồng.

- Thu nhập lãi thuần 9 tháng đầu năm 2019 đạt 26.397 tỷ đồng, trong đó thu nhập lãi thuần trong quý III đạt hơn 8.751 tỷ đồng.

- Trong 9 tháng đầu năm, BIDV nỗ lực thực hiện đồng bộ các biện pháp xử lý, kiểm soát chất lượng tín dụng, xử lý nợ xấu theo tinh thần của Nghị quyết số 42 và lộ trình tại phương án cơ cấu lại BIDV.

- Nhằm hỗ trợ nền kinh tế, trong 9 tháng đầu năm 2019, BIDV đã 2 lần giảm mức trần lãi suất: (i) từ ngày 10/01/2019, giảm mức trần lãi suất cho vay 0,5%/năm đối với tất cả lĩnh vực ưu tiên, từ mức 6,5%/năm về mức 6,0%/năm và (ii) từ ngày 01/08/2019 đến ngày 31/12/2019 giảm mức trần lãi suất 0,5%/năm đối với 03 nhóm đối tượng khách hàng ưu tiên theo quy định của NHNN, từ mức 6,0%/năm về mức 5,5%/năm.

- BIDV đã triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ phát triển khách hàng như tập trung cải thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ, cải tiến thủ tục, quy trình hướng đến khách hàng; xúc tiến các biện pháp nâng cao năng lực tài chính; tiếp tục kiện toàn thể chế hoạt động gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, kiện toàn mô hình tổ chức, hoàn tất công tác sắp xếp nhân sự, mô hình hoạt động một số Ban/Trung tâm tại Trụ sở chính, thành lập Trung tâm Ngân hàng số nhằm triển khai mạnh mẽ chiến lược ngân hàng số, từng bước thực hiện số hóa hoạt động ngân hàng trong toàn hệ thống, đảm bảo an toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động. Tăng cường kiểm tra giám sát và chú trọng công tác quản trị rủi ro trong hoạt động...

Với những kết quả tích cực đạt được, BIDV được các tổ chức trong nước và quốc tế đánh giá cao với những giải thưởng uy tín: Top 2.000 công ty lớn nhất thế giới trong 5 năm liên tiếp (Tạp chí Forbes bình chọn); Xếp hạng 307/500 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất toàn cầu, tăng 44 bậc so với năm 2018 và Top 3 ngân hàng có sức mạnh thương hiệu thay đổi nhiều nhất thế giới, với mức tăng 22% so với năm 2018 (Brand Finance bình chọn); Doanh nghiệp có chỉ số sức mạnh thương hiệu (Brand Strength Index - BSI) đứng đầu Việt Nam (Brand Finance bình chọn); Định hạng tín nhiệm nhà phát hành dài hạn của BIDV được nâng 01 bậc từ B+ lên BB- (Tổ chức định hạng quốc tế Standard & Poor's đánh giá); Giải thưởng “Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam” năm thứ 5 liên tiếp (Tạp chí The Asian Banker bình chọn); “Top 10 doanh nghiệp Thương hiệu mạnh Việt Nam 2018” (Thời báo Kinh tế Việt Nam bình chọn)...

Trong 3 tháng cuối năm 2019, BIDV tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch kinh doanh cả năm 2019 theo định hướng hiệu quả - an toàn - bền vững.

Thu Hà

 

Nguồn: NĐT