Thứ năm, 07/05/2020 | 09:31 GMT+7

Bộ Công Thương xin lùi sửa biểu giá điện sinh hoạt vì dịch Covid-19

Do hiện nay, Chính phủ và các bộ, ngành đang tập trung các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách ứng phó với dịch Covid-19 nên bộ Công Thương đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ cho phép lùi thời gian báo cáo phương án sửa đổi biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt.

Bộ Công Thương vừa có báo cáo gửi Quốc hội kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Trong đó, nội dung liên quan đến nguồn điện, giá điện cũng được Bộ này đề cập cụ thể.

Liên quan đến vấn đề sửa đổi quy định về biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang, bộ Công Thương cho biết sau một thời gian nghiên cứu, lấy ý kiến, đến hết ngày 26/3/2020, bộ Công Thương đã nhận được 130/154 ý kiến góp ý của các cơ quan đơn vị.

 Lùi sửa biểu giá điện sinh hoạt vì dịch Covid-19. (Ảnh: Hà Nội mới)

Bộ Công Thương đã tổng hợp ý kiến đầy đủ của các đơn vị và hoàn chỉnh các phương án để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét.

Tuy nhiên, đến ngày 31/3, bộ Công Thương đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ cho phép lùi thời gian báo cáo Phương án sửa đổi biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt trong thời điểm hiện nay.

Lý do là Chính phủ, các bộ ngành, trong đó có bộ Công Thương đang tập trung thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 11/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách ứng phó với dịch Covid-19, chống dịch Covid-19.

Trước đó, khi xây dựng các kịch bản cho biểu giá điện sinh hoạt, bộ Công Thương đề nghị lấy phương án giá điện sinh hoạt bao gồm 5 bậc thang (thay vì 6 bậc thang như hiện hành).

Trong đó, giá điện bậc 1 (cho 0-100 kWh) giữ như mức giá bậc 1 theo biểu giá hiện hành; bậc 2 mới từ 101-200 kWh; bậc 3 mới từ 201-400 kWh; bậc 4 mới từ 401-700 kWh; bậc 5 từ 701 kWh trở lên.

Việt Hương (T/h)