Thứ năm, 02/07/2020 | 10:00 GMT+7

Gelex chào mua công khai 95 triệu cổ phiếu Viglacera, bắt đầu kế hoạch hợp nhất

Gelex mới đây đã thông báo qua phương án chào mua công khai 95 triệu cổ phiếu Tổng công ty Viglacera.

Gelex chào mua công khai hơn 21% vốn Viglacera. Ảnh minh họa

Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam (Gelex, HoSE: GEX) vừa thông qua phương án chào mua công khai 95 triệu cổ phiếu Tổng Công ty Viglacera (HoSE: VGC), tương đương 21,2% vốn.

Hiện nay Gelex cùng các đơn vị thành viên đang sở hữu tổng cộng gần 112 triệu cổ phiếu, tương đương 24,96% vốn Viglacera. Nếu giao dịch thành công, GEX sẽ tăng sở hữu từ 24,96% lên 46,15% vốn điều lệ thực góp tại VGC.

Giá chào mua công khai không thấp hơn bình quân giá tham chiếu cổ phiếu VGC trong thời hạn 60 ngày liên trước ngày gửi bản đăng ký chào mua và không thấp hơn giá mua cao nhất của Gelex thực hiện đối với cổ phiếu VGC trong thời gian này (nếu có giao dịch).

Múc giá chào mua do Tổng Giám đốc quyết định tại thời điểm đăng ký chào mua công khai với cơ quan có thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích cao nhất của GEX.

Mục đích chào mua nhằm nâng tỷ lệ sở hữu và đầu tư dài hạn.

Thời điểm hiện tại, bộ Xây dựng đang là cổ đông lớn nhất nắm 38.58% vốn của Viglacera. Gelex sau khi đấu giá thành công một phần lô cổ phần do bộ Xây dựng thoái vốn tại VGC đầu năm 2019 sở hữu 24,96%.

Hiện ông Nguyễn Văn Tuấn là Chủ tịch Gelex đồng thời là Chủ tịch của Viglacera.

Trong Đại hội đồng cổ đông năm 2020, GEX đưa ra 2 kịch bản kế hoạch, kịch bản 1 Với kế hoạch giả định hợp nhất VGC vào đầu quý IV/2020, GEX dự kiến doanh thu thuần hợp nhất 19.600 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 975 tỷ đồng.

Kịch bản 2 chưa hợp nhất VGC, doanh thu thuần hợp nhất 17.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 735 tỷ đồng.

Bạch Hiền (t/h)

 

Nguồn: NĐT