Thứ sáu, 13/03/2015 | 06:30 GMT+7

Giá điện sinh hoạt cao nhất 2.587 đồng/Kwh

(ĐSPL) - Ngày 12/3, Bộ Công Thương đã ban hành biểu giá chi tiết giá bán điện được áp dụng từ ngày 16/3/2015.

Ngày 12/3, Bộ trưởng Bộ Công thương đã ký, ban hành quyết định về giá bán điện (Số 2256/QĐ-BCT). Quyết định quy định giá bán điện cụ thể cho từng nhóm khách hàng.

Theo đó, giá điện cho các ngành sản xuất ở cấp điện áp từ 110 kV trở lên vào giờ bình thường là 1.388 đồng/kWh; giờ thấp điểm là 869 đồng/kWh; giờ cao điểm là 2.459 đồng/kWh.

Giá bán điện cho sản xuất ở cấp điện áp 22 - 110 kV, giờ cao điểm là 2.556 đồng/kWh; giờ thấp điểm là 902 đồng/kWh và giờ bình thường là 1.405 đồng/kWh.

Giá bán lẻ cho điện sinh hoạt các khu vực đô thị từ 0 - 50 kWh đầu là 1.484 đồng/kWh; từ kWh 51 đến 100, giá điện là 1.533 đồng/kWh… Từ kWh thứ 401 trở đi áp dụng chung mức giá 2.587 đồng/kWh.

Trong khi đó, giá bán lẻ cho điện sinh hoạt ở nông thôn từ 0 - 50 kWh là 1.230 đồng/kWh; từ kWh 51 đến 100 là 1.279 đồng/kWh; trên mức đó tới kWh thứ 200, giá điện là 1.394 đồng/kWh, và giá điện áp dụng chung là 2.028 đồng/kWh cho kWh thứ 401 trở lên.

Giá điện sinh hoạt cao nhất 2.587 đồng/Kwh - ảnh 1

Giá bán lẻ điện sinh hoạt cao nhất là 2.587 đồng/Kwh kể từ ngày 16/3/2015.

Như vậy, theo quyết định này, giá bán lẻ điện bình quân là 1.622 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), tăng 7,5% so với giá điện trước ngày quyết định có hiệu lực (16/3/2015).

Giá bán lẻ điện sinh hoạt cao nhất là 2.587 đồng/Kwh, giá điện kinh doanh cao nhất có thể lên tới gần 4.000 đồng/Kwh.

Thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN ) cho biết, hiện cả nước có khoảng 22 triệu hộ sử dụng điện các loại. Trong đó, điện sinh hoạt chiếm 29% tổng sản lượng điện cả nước. Cụ thể, số hộ sử dụng dưới 50 Kwh/tháng chiếm 11%; từ 51 đến dưới 100 Kwh/tháng chiếm 5,79%; từ 101-200 KWh chiếm 2,59%, từ 200 KWh đến 300 kWh chiếm 2,4%; từ 300 KWh đến dưới 400 KWh chiếm 1,1% và trên 400 KWh điện chiếm 2%.

Trước đó, ngày 5/3, trong cuộc họp Thường trực Chính phủ về báo cáo phương án điều chỉnh giá bán điện năm 2015 của Bộ Công Thương, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành đã thảo luận và nhất trí việc điều chỉnh tăng giá bán điện sau khi nghe Bộ Công Thương và EVN báo cáo các phương án điều chỉnh giá điện.

Cụ thể, giá bán điện sẽ tăng 7,5%, tương ứng giá bán điện bình quân 1.622,05 đồng/kWh kể từ ngày 16/3/2015.

 

P.V (Tổng hợp)