Thứ ba, 02/06/2020 | 09:41 GMT+7

Hà Đô chốt trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 30% trong quý II/2020

Trong ĐHCĐ năm 2020, Tập đoàn Hà Đô đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 với tỷ lệ cổ tức là 40%, trong đó 10% bằng tiền đã chia và 30% còn lại bằng cổ phiếu.

Tập đoàn Hà Đô chốt trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 30% trong quý II/2020. Ảnh minh họa

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HDG) vừa thông báo ngày đăng ký cuối cùng 16/6/2020 để chia cổ tức với tỷ lệ 30% bằng cổ phiếu.

Trước đó, trong ĐHCĐ năm 2020, doanh nghiệp đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 với tỷ lệ cổ tức là 40%, trong đó 10% bằng tiền đã chia và 30% còn lại bằng cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu phát hành chi trả cổ tức gần 35,6 triệu cổ phiếu, giá trị phát hành theo mệnh giá gần 356 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính riêng lẻ được kiểm toán tại 31/12/2019 (hơn 607 tỷ đồng).

Thời gian thực hiện trong quý II/2020, sau khi được sự phê duyệt của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Trong đại hội cổ đông, doanh nghiệp cũng thông qua kế hoạch năm 2020 với doanh thu là 5.394 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.173 tỷ đồng lần lượt tăng trưởng 22% và 5% so với thực hiện năm 2019. Dựa trên kế hoạch lợi nhuận 1.173 tỷ đồng, doanh nghiệp dự kiến chia cổ tức năm 2020 tỷ lệ 30%.

Kết thúc quý I/2020, HDG mang về 1.082 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng đến 20% so với cùng kỳ. 

Trong đó, doanh thu kinh doanh bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất (gần 68%), đạt 734 tỷ đồng, tăng 21%; doanh thu từ thủy điện và điện mặt trời đạt 171 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ và chiếm 16% trong doanh thu thuần của Công ty.

Doanh thu tăng nhưng giá vốn hàng bán cũng tăng cao hơn, nên lợi nhuận gộp của công ty ở mức xấp xỉ so với cùng kỳ, đạt 423 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận gộp của HDG giảm từ 47% (quý I/2019) xuống 39% (quý I/2020).

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của HDG giảm hơn 8% so với cùng kỳ, đạt 296 tỷ đồng. Lãi ròng của Công ty đạt 182 tỷ đồng, giảm hơn 12%.

Tại thời điểm cuối quý I/2020, tổng tài sản của Hà Đô đạt 14.232 tỷ đồng, tăng 3% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 6.036 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,5%; tài sản dài hạn đạt 8.196 tỷ đồng, tăng 5%.

Nợ phải trả của HDG tại ngày 31/03/2020 đạt 10.804 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với đầu năm, chiếm 76% cơ cấu nguồn vốn.

Chốt phiên giao dịch ngày 1/6/2020, cổ phiếu HDG tăng 200 đồng lên mức 28.700 đồng/cp. Tính từ cuối tháng 4/2020 tới nay, cổ phiếu đã bật tăng hơn 75%.

Bạch Hiền (t/h)

 

Nguồn: Nguoiduatin.vn