Thứ năm, 11/07/2019 | 18:40 GMT+7

Lộ diện danh sách nhà đầu tư nộp hồ sơ dự đấu thầu cao tốc Bắc – Nam

Với 7/8 dự án đã mở hồ sơ thầu, tổng cộng có 51 hồ sơ dự sơ tuyển của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, liên danh trong nước với nhà đầu tư nước ngoài.

Các Ban quản lý dự án của Bộ GTVT đã chính thức mở hồ sơ thực hiện sơ tuyển nhà đầu tư vào 7/8 đoạn cao tốc Bắc – Nam phía Đông được thực hiện theo hình thức đối tác – công tư (PPP, hình thức hợp đồng BOT).

Trong vòng sơ tuyển nhà đầu tư của 7 dự án cao tốc Bắc - Nam, các nhà đầu tư trong và ngoài nước đã nộp 51 hồ sơ để tham gia, trong đó có 17 hồ sơ của các doanh nghiệp, liên danh nhà đầu tư trong nước.

Trong 17 hồ sơ này có Liên danh Công ty CP tập đoàn Đèo Cả - Tổng công ty đầu tư xây dựng Hoàng Long - Công ty CP đầu tư xây dựng Hải Thạch - Công ty CP bê tông Hà Thanh đã nộp hồ sơ tại ba dự án cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu và Diễn Châu - Bãi Vọt, Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Cùng với đó, các dự án cũng thu hút 36 hồ sơ của doanh nghiệp, liên danh nước ngoài tham gia, phần lớn đến từ Hàn Quốc và Trung Quốc.

Cao tốc Hạ Long - Vân Đồn. Ảnh: VnExpress

Danh sách cụ thể về các hồ sơ dự thầu của từng dự án như sau:

Đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45:

Có 27 nhà đầu tư mua hồ sơ, trong đó 11 nhà đầu tư nộp hồ sơ sơ tuyển, gồm: Có 2 liên danh nhà đầu tư Việt Nam; 1 liên danh Việt – Trung (Tasco và nhà đầu tư Trung Quốc); 5 nhà đầu tư Trung Quốc; 2 nhà đầu tư Hàn Quốc; và 1 nhà đầu tư Pháp.

Đoạn này dài 63km, tổng vốn đầu tư hơn 12.000 tỷ đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ hơn 3.169 tỷ đồng.

Đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn:

Có 25 nhà đầu tư mua hồ sơ, trong đó có 5 nhà đầu tư nộp hồ sơ, gồm: Có 3 nhà đầu tư Trung Quốc, 1 từ Hàn Quốc và 1 liên danh của Pháp.

Cụ thể: Công ty Daewoo E&C Co., Ltd. (Hàn Quốc); Công ty TNHH Tập đoàn Đường sắt 16 Trung Quốc; Tập đoàn cầu và đường Trung Quốc; Tập đoàn luyện kim Trung Quốc; Liên danh Vinci Highways - Horizon Invest JV (Pháp).

Đoạn này dài 43km, tổng vốn đầu tư hơn 6.333 tỷ đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ hơn 2.003 tỷ đồng.

Đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu:

Có 18 nhà đầu tư mua hồ sơ, trong đó 6 nhà đầu tư nộp hồ sơ, gồm 2 liên danh trong nước và 1 từ Hàn Quốc, và 2 từ Trung Quốc.

2 liên danh trong nước gồm: Liên danh Đèo Cả - Hải Thạch - Hà Thanh - Hoàng Long; Liên danh Hòa Hiệp - Núi Hồng - CIENCO 4 - Trường Sơn - Vinaconex 2.

2 Liên danh Việt – Trung (Tập đoàn Xây dựng Đường sắt Trung Quốc - Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Đường sắt Trung Quốc - Công ty CP TASCO).

Các nhà đầu tư nước ngoài gồm: Công ty Cơ khí Cảng Trung Quốc; Liên danh Cầu đường Sinohydro-Powerchina (Trung Quốc); và Công ty TNHH Kỹ thuật và Xây dựng Daewoo (Hàn Quốc).

Đoạn này dài 50km, tổng vốn đầu tư hơn 8.381 tỷ đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ 2.550 tỷ đồng.

Đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt:

Có 21 nhà đầu tư mua hồ sơ, trong đó có 10 nhà đầu tư nộp hồ sơ, gồm 3 liên danh trong nước, 1 liên danh Việt – Trung, 3 nhà đầu tư Trung Quốc, 3 nhà đầu tư Hàn Quốc.

Liên danh trong nước gồm: Đèo Cả - Hải Thạch - Hà Thanh - Hoàng Long; Liên danh Hòa Hiệp - Núi Hồng - CIENCO 4 - Trường Sơn - Vinaconex 2; và Liên danh Tân Nam - Vidifi - IDIC 620.

Liên danh Việt - Trung là Liên danh Tập đoàn Xây dựng Đường sắt Trung Quốc - Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Đường sắt Trung Quốc - Công ty CP TASCO.

Các nhà đầu tư nước ngoài gồm: Công ty Cơ khí Cảng Trung Quốc; Liên danh Cầu đường Sinohydro – Powerchina (Trung Quốc); Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư và Xây dựng Vân Nam; Công ty TNHH Kỹ thuật & Xây dựng Hyundai (Hàn Quốc), Công ty TNHH Kỹ thuật và Xây dựng Lotte (Hàn Quốc), Công ty Kỹ thuật & Xây dựng POSCO (Hàn Quốc).

Đoạn này dài 49km, tổng vốn đầu tư hơn 13.338 tỷ đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ hơn 8.077 tỷ đồng.

Với 7/8 dự án đã mở hồ sơ thầu, tổng cộng có 51 hồ sơ dự sơ tuyển của các nhà đầu tư. Ảnh minh họa

Đoạn Nha Trang - Cam Lâm:

Có 20 nhà đầu tư mua hồ sơ, trong đó có 8 nhà đầu tư nộp hồ sơ, gồm 4 nhà đầu tư độc lập và liên danh trong nước, 2 liên danh Việt – Trung và 2 nhà đầu tư Trung Quốc.

Các nhà đầu tư và liên danh trong nước gồm: Vinaconex; Liên danh CIENCO4 – Công ty 194 – Thuận An; Liên danh Tập đoàn đầu tư xây dựng Trung Nam - Tập đoàn Sơn Hải - Tổng công ty xây dựng và kỹ thuật Trung Nam; Liên danh Tập đoàn IDICO - Cường Thuận.

Liên danh Việt – Trung là Phương Thành - Công ty TNHH Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc - Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Truyền thông Đường sắt Trung Quốc; Liên danh Hùng Thắng - Công ty TNHH Xây dựng Đường sắt Trung Quốc - Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Đường sắt Trung Quốc – Công ty PTE Ltd.

Các nhà đầu tư nước ngoài gồm: Tập đoàn Cầu đường Trung Quốc, Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư và Xây dựng Vân Nam.

Đoạn này dài 50km, tổng vốn đầu tư hơn 7.615 tỷ đồng, trong đố vốn nhà nước hỗ trợ hơn 5.058 tỷ đồng.

Đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo:

Có 14 nhà đầu tư mua hồ sơ, trong đó có 6 nhà đầu tư nộp hồ sơ, gồm 2 nhà đầu tư trong nước, 1 liên danh Việt – Trung, 2 của Trung Quốc và 1 của Hàn Quốc.

Nhà đầu tư trong nước gồm: Công ty CP Đầu tư Xây dựng Trung Nam; Liên danh Đèo Cả - Hải Thạch - Công ty 194.

Liên danh Việt – Trung là Liên danh Công ty Xuất nhập khẩu máy móc quốc gia Trung Quốc - Công ty Đường sắt 21 Trung Quốc – Công ty Xây dựng Tự Lập.

Nhà đầu tư nước ngoài gồm: Công ty Cơ khí và Xây dựng POSCO E&C (Hàn Quốc); Công ty Kỹ thuật cảng Trung Quốc; Công ty TNHH Tập đoàn đầu tư và thi công Vân Nam. 

Đoạn này dài 79km, tổng vốn đầu tư hơn 13.687 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước hỗ trợ hơn 9.311 tỷ đồng.

Đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết:

Có 20 nhà đầu tư mua hồ sơ, trong đó có 5 hồ sơ nộp lại, gồm 2 nhà đầu tư trong nước, 2 liên danh Việt – Trung, 1 của Trung Quốc.

Nhà đầu tư trong nước là Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Quản Trung; và Liên danh Công ty CP Xây dựng Coteccons – Cienco 6.

Liên danh Việt – Trung là Liên danh Công ty Xuất nhập khẩu máy móc quốc gia Trung Quốc - Công ty Đường sắt 21 Trung Quốc - Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập; và Liên danh Tập đoàn Gezhouba Trung Quốc - Công ty 194 - Công ty CP Đầu tư & Phát triển hạ tầng 620.

Nhà thầu nước ngoài là TCT Cầu và Đường Trung Quốc.

Đoạn này dài 101km, tổng vốn đầu tư hơn 11.603 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước hỗ trợ hơn 3.884 tỷ đồng.

Đoạn Phan Thiết - Dầu Giây:

Hiện vẫn tiếp tục nhận hồ sơ, và dự kiến mở hồ sơ sơ tuyển vào sáng 13/7 tới. Đoạn này dài 99km, tổng vốn đầu tư hơn 14.359 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước hỗ tợ hơn 2.480 tỷ đồng.

Được biết, mỗi dự án cao tốc sẽ lựa chọn tối đa 5 nhà đầu tư để vào vòng đấu thầu, được tính theo thang điểm từ cao xuống thấp. Danh sách nhà đầu tư qua vòng sơ tuyển sẽ được trình Bộ GTVT thẩm định, phê duyệt trong 20 ngày.

Theo kế hoạch của Bộ GTVT, sau khi có kết quả sơ tuyển, quá trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cho các dự án cao tốc Bắc - Nam sẽ bắt đầu từ tháng 10, sau đó là công tác chấm thầu, phê duyệt kết quả trong tháng 3/2020; đàm phán, ký kết hợp đồng trong tháng 4/2020.

Nhà đầu tư nước ngoài sẽ tự bỏ vốn đầu tư, chịu trách nhiệm thi công và khai thác dự án cao tốc theo hình thức đầu tư BOT. Mức phí cao tốc được quy định trong khung phí và tăng theo lộ trình. Sau thời gian khai thác theo từng dự án, nhà đầu tư sẽ bàn giao tuyến cao tốc cho cơ quan quản lý Việt Nam.

Tại 8 dự án cao tốc này, Chính phủ sẽ đầu tư 40.360 tỷ đồng cho công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư. Các địa phương sẽ trực tiếp giải tỏa mặt bằng và bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư.

Vũ Đậu (T/h) 

 

Nguồn: NĐT