Thứ hai, 21/10/2019 | 16:08 GMT+7

Vi phạm công bố thông tin, đại lý ủy quyền chính thức của Ford Việt Nam bị xử phạt 70 triệu đồng

UBCKNN quyết định xử phạt đối đại lý ủy quyền chính thức của Công ty Ford Việt Nam tổng số tiền 70 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin.

UBCKNN vừa ban hành quyết định xử phạt đối với Công ty cổ phần City Auto - Đại lý ủy quyền chính thức của Công ty Ford Việt Nam do công bố thông tin không đúng thời hạn, không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 326/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần City Auto - Đại lý ủy quyền chính thức của Công ty Ford Việt Nam do công bố thông tin không đúng thời hạn, không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Theo đó, quyết định nêu rõ, Công ty cổ phần City Auto công bố thông tin không đúng thời hạn đối với các tài liệu: Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 184/NQ-CTF/2017 ngày 30/06/2017, Nghị quyết HĐQT số 80/NQ-CTF/2018 ngày 28/04/2018, Nghị quyết HĐQT số 126/NQ-CTF/2019 ngày 25/04/2019.

Đồng thời, công ty công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật: theo Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2017, 2018 của Công ty.

Đại lý ủy quyền chính thức của Công ty Ford Việt Nam bị xử phạt 70 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin. Ảnh minh họa

Trong năm 2017, 2018 công ty có giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ đối với công ty mẹ/cổ đông lớn (Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Thành Đô) và các công ty con (Công ty cổ phần Ô tô Phú Mỹ, Công ty cổ phần Ô tô Nha Trang) của Công ty; tuy nhiên, Mục “Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ” trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017 và năm 2018 của công ty không nêu các giao dịch trên.

Ngoài ra, công ty vi phạm hành chính nhiều lần quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính và đây là tình tiết tăng nặng.

Tổng mức xử phạt là 70 triệu đồng.

Mới đây, Thanh tra UBCKNN cũng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ (mã Ck: TTB) do nhiều lần vi phạm công bố thông tin. Tổng mức xử phạt vi phạm là 255 triệu đồng.

Nguyên nhân bị xử phạt do công ty không công bố thông tin (CBTT) trên hệ thống CBTT của UBCKNN, trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và trên trang thông tin điện tử của công ty đối với báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán theo định kỳ 6 tháng một lần cho đến khi hoàn thành dự án đối với đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2016, và chào bán ra công chúng để tăng vốn từ 193,5 tỷ đồng lên 387 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công ty CBTT công bố không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN, trên trang thông tin điện tử của HNX và trên trang thông tin điện tử của công ty các tài liệu như: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017; Báo cáo tài chính (BCTC) quý IV/2017; BCTC quý I/2018. Ngoài ra, công ty còn báo cáo có nội dung không chính xác…

Vũ Đậu (T/h)

 

Nguồn: NĐT