Thứ năm, 28/05/2020 | 19:55 GMT+7

Waseco chốt chia cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt tỷ lệ 15%

Với gần 13,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Waseco dự kiến chi ra khoảng 19,8 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Waseco dự kiến chi ra khoảng 19,8 tỷ đồng để trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu. Ảnh minh họa: Waseco

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (Waseco, HoSE: VSI) thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 15% bằng tiền mặt (1 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng).

Với gần 13,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự chi ra khoảng 19,8 tỷ đồng để trả cổ tức cho các cổ đông.

Ngày đăng ký cuối cùng là 5/6, ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/6. Thời gian thanh toán dự kiến vào 25/6.

Trong 4 năm trở lại đây, Wasecom đều chia cổ tức bằng tiền từ 15-25%.

Theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, công ty đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu dự kiến đạt hơn 245,5 tỷ đồng, giảm 44,6% so với thực hiện năm 2019. Lợi nhuận trước thuế đạt 24 tỷ đồng, giảm 20,8% và cổ tức dự kiến từ 10-12%.

Quý I, Waseco ghi nhận doanh thu đạt 46,8 tỷ đồng, giảm 57,5% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu hợp đồng xây dựng giảm mạnh từ 85,8 tỷ đồng xuống 12,5 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tăng 18%, đạt 4,7 tỷ đồng.

Bạch Hiền (t/h)

 

Nguồn: NĐT