Hội Luật Gia

Lai Châu: Hội Luật gia và sở TN&MT ký kết phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường


Thứ 5, 04/02/2021 | 12:24


Hội Luật gia tỉnh Lai Châu và sở TN&MT tỉnh này đã thống nhất ký kết tăng cường hiệu quả thực thi pháp luật trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường.

Hội Luật gia tỉnh Lai Châu và sở TN&MT tỉnh này đã thống nhất ký kết tăng cường hiệu quả thực thi pháp luật trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường.

Lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam cùng đại diện hội Luật gia tỉnh Lai Châu và sở TN&MT tỉnh Lai Châu tại buổi ký kết.

Buổi ký kết có sự tham dự của TS. Trần Công Phàn – Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký hội Luật gia Việt Nam; Luật gia Nguyễn Văn Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương hội Luật gia Việt Nam; Ths. Nguyễn Cảnh Phương, Chủ tịch hội Luật gia tỉnh Lai Châu; Ông Mai Văn Thạch, Giám đốc sở TN&MT tỉnh Lai Châu.

Theo đó, căn cứ chương trình phối hợp số 03/CTPH-BTNMT-HL, ngày 05/10/2018 giữa bộ TN&MT với hội Luật gia Việt Nam về phối hợp thực hiện công tác xây dựng, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2018 – 2023, ngày 27/01, hội Luật gia tỉnh Lai Châu và sở TN&MT tỉnh Lai Châu đã thống nhất ký kết "Chương trình phối hợp thực hiện công tác xây dựng, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021 – 2023".

Việc ký kết sẽ tạo sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa sở TN&MT và hội Luật gia tỉnh Lai Châu trong công tác xây dựng, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường. Đồng thời, tăng cường hiệu quả thực thi pháp luật trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững đất nước.

Cùng với đó là tăng cường sự tham gia của hội Luật gia và hội viên luật gia các cấp trong tư vấn, phản biện, đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường; Giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường.

Đồng thời nâng cao kiến thức, năng lực và kỹ năng cho hội Luật gia và hội viên luật gia các cấp trong tham gia quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường; Ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững; Tạo phong trào rộng rãi trong cả nước tham gia quản lý và bảo vệ tài nguyên và môi trường.

Cùng với đó, tạo thuận lợi để hội Luật gia và hội viên luật gia các cấp tham gia nghiên cứu, xây dựng chính sách pháp luật, quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên; Bảo vệ môi trường; ứng phó biến đổi khí hậu. Thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh thân thiện với môi trường; giảm thiểu tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện về tài nguyên và môi trường.

Sau khi ký kết, sở TN&MT, hội Luật gia tỉnh Lai Châu sẽ thường xuyên trao đổi thông tin về hoạt động của ngành TN&MT và hội Luật gia các cấp về những nội dung hai bên đã thống nhất.

Hằng năm, sở TN&MT và hội Luật gia tỉnh Lai Châu tổ chức đánh giá kết quả phối hợp thực hiện chương trình và xây dựng phương hướng, kế hoạch thực hiện của năm tiếp theo...

Đàm Quang

Bài đăng trên ấn phẩm Đời sống& Pháp luật số Thứ 3 (19)

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/lai-chau-hoi-luat-gia-va-so-tnmt-ky-ket-pho-bien-giao-duc-phap-luat-ve-tai-nguyen-va-moi-truong-a355137.html


  • Tag:

Cùng chuyên mục Hội Luật Gia