Tin Tức Pháp luật Đời sống Giải trí
Danh và ông Trang to tiếng qua lại về việc Hiền (con trai ông Trang) mượn mũ bảo hiểm không trả. Trong lúc cãi vã, Danh dùng dao rựa chém ông Trang tử vong.