Thứ bảy, 14/03/2020 | 15:07 GMT+7

Hội Luật gia Long An triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Hội Luật gia tỉnh Long An được củng cố, kiện toàn, hoạt động theo phương thức mới, sát việc, sát cơ sở và hiệu quả.

Hội Luật gia Việt Nam tặng cờ thi đua cho hội Luật gia tỉnh.

Tổng số hội viên hội Luật gia tỉnh lên đến 1.225 hội viên, hoạt động rộng khắp tại các địa phương, cơ quan, tổ chức.

Trong năm 2019, mặc dù còn nhiều khó khăn về kinh phí hoạt động nhưng các cấp hội đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Nổi bật là các hoạt động tham gia xây dựng pháp luật, giám sát, phản biện xã hội, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cũng như các hoạt động tư vấn pháp luật khác.

Trong đó, hội Luật gia tỉnh tham gia đóng góp 13 văn bản dự án luật cho đoàn Đại biểu Quốc hội, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức. Hội Luật gia các địa phương phối hợp với các ngành chức năng góp ý cho 44 văn bản pháp luật của Trung ương và địa phương.

Đặc biệt, thực hiện đề án “xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017-2021”, ban Thường trực tỉnh hội trực tiếp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật được 55 cuộc/1.972 người tham dự, tăng hơn gấp đôi so với năm 2018 và xây dựng 1.500 đề cương cấp phát cho các cán bộ, hội viên. Ngoài ra, hội cấp huyện và chi hội trực thuộc cũng tổ chức được 559 cuộc/20.146 lượt người tham dự.

Một trong những điểm sáng của hội Luật gia tỉnh thực hiện trong năm 2019 là công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý. Trong thời gian tới, Hội tiếp tục khắc phục khó khăn và phấn đấu thực hiện mục tiêu đã đề ra trong năm 2020. 

Kiên Định
Bài đăng trên ấn phẩm báo in Đời sống & Pháp luật số 39
 

Nguồn: NĐT