Thứ bảy, 19/10/2019 | 21:24 GMT+7

Hội Luật gia huyện Bình Gia (Lạng Sơn): Điểm sáng tuyên truyền pháp luật

Hội Luật gia huyện Bình Gia được thành lập từ tháng 9/2015. Từ khi thành lập đến nay, Hội đã chủ trì, phối hợp tổ chức được 125 cuộc tuyên truyền tại cơ sở, thu hút hơn 14.000 lượt cán bộ, nhân dân tham dự.

Hội Luật gia huyện Bình Gia phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật tại xã Thiện Long.

Riêng từ đầu năm 2019 đến nay, Hội tổ chức được gần 10 cuộc, thu hút gần 1.200 người tham dự. Việc tuyên truyền tập trung vào những văn bản pháp luật mới, những nội dung sát thực tế.

Ông Hoàng Văn Quyền - Chủ tịch Hội Luật gia huyện cho biết: Điểm mới trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của hội thời gian gần đây là đẩy mạnh đến thôn bản vùng sâu, xa, nơi người dân ít có điều kiện tìm hiểu pháp luật. Mục đích nhằm tạo mặt bằng nhận thức pháp luật chung trong nhân dân.

Tại những địa bàn đó, chúng tôi còn kết hợp tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho nhân dân và cán bộ tại cơ sở, nhất là những người yếu thế, hộ nghèo, người có công. Qua đây, giúp họ tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình; giúp chính quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý ở cơ sở, giảm bớt khiếu nại tố cáo, củng cố niềm tin trong nhân dân.

Chỉ tính riêng từ đầu năm 2019 đến nay, Hội đã tư vấn pháp luật cho người dân liên quan tới 21 việc; tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo được 6 trường hợp; tham gia hòa giải thành công 6 vụ mâu thuẫn tại cơ sở. Những kết quả này đã góp phần đáng kể vào công tác giữ gìn an ninh trật tự, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn.

Đánh giá về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của Huyện Hội Luật gia Bình Gia, ông Lương Văn Kích - Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh cho biết: Toàn tỉnh hiện có 3 huyện hội, trong đó Hội Luật gia huyện Bình Gia đã có nhiều nỗ lực trong công tác tuyên truyền.

Đơn vị không ngừng đổi mới nội dung, phương thức thực hiện, tích cực hướng về cơ sở, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật cho bà con nhân dân; trở thành điểm sáng của tỉnh trong công tác này. Với những cố gắng đó, đơn vị đã được Tỉnh hội tặng giấy khen vào năm 2017 và 2018.

Hoàng Huấn

Bài đăng báo giấy Đời sống & Pháp luật số 165