Chủ nhật, 05/04/2020 | 06:45 GMT+7

Hội luật gia Quận 4, TP.Hồ Chí Minh: Tích cực tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp luật miễn phí

Với những thành tích đạt được, hội Luật gia TP.HCM trao giấy khen cho 7 tập thể và 16 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc công tác Hội năm 2019.

Lãnh đạo hội Luật gia TP.HCM trao giấy khen cho các tập thể đã hoàn thành xuất sắc công tác Hội năm 2019.

Trong năm 2019, hội Luật gia quận 4, TP.HCM đã thực hiện có hiệu quả nhiều hoạt động như: Kết nạp mới 15 hội viên đạt 100% kế hoạch năm, nâng tổng số hội viên hiện nay là 262 hội viên; Tổ chức 208 cuộc tập huấn, tuyên truyền về các văn bản pháp luật cho cán bộ và nhân dân; Thực hiện tư vấn pháp luật 762 vụ việc; Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể làm tốt công tác phản biện xã hội, giám sát thi hành pháp luật, tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân... Ngoài ra, Hội cũng tham gia tích cực các hoạt động do thành phố và quận phát động.

Tại hội nghị, hội Luật gia quận 4 cũng đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020 và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu như: Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đạt 12.000 người tham dự; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp luật miễn phí đạt 600 vụ; Phấn đấu phát triển 10-15 hội viên mới; Tỷ lệ sinh hoạt và hội viên tham gia hoạt động Hội trên 70%; chi hội cơ sở đạt vững mạnh xuất sắc đạt 70%...

Với những thành tích đạt được, hội Luật gia TP.HCM trao giấy khen cho 7 tập thể và 16 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc công tác Hội năm 2019. UBND Quận 4 trao tặng giấy khen cho 3 tập thể, 9 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong hoạt động của hội Luật gia quận 4 năm 2019.

NGỌC THÁO

Bài đăng trên ấn phẩm báo in Đời sống & Pháp luật số 52