Thứ bảy, 29/02/2020 | 13:15 GMT+7

Hội Luật gia tỉnh Hậu Giang: Triển khai hiệu quả các mặt công tác

Năm qua, Hội tổ chức thành công đại hội đại biểu hội Luật gia tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024, đồng thời phát triển mới 52 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 1.047 hội viên.

Hội Luật gia tỉnh tổng kết công tác hoạt động năm 2019. Ảnh: Báo Hậu Giang

Năm 2019, hội Luật gia tỉnh tập trung triển khai hiệu quả các mặt công tác, chủ động thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, toàn Hội tham gia đóng góp sửa đổi, bổ sung nhiều dự thảo luật quan trọng như: Bộ luật Lao động, luật Phòng, chống tham nhũng, luật Công an Nhân dân... với trên 384 lượt ý kiến; phối hợp tham gia thẩm định 454 văn bản, kiểm tra 26 văn bản quy phạm pháp luật. Bên cạnh đó, các cấp hội đã tổ chức tư vấn pháp luật cho hơn 1.500 trường hợp, tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động tại các xã, phường với 7 cuộc, có 267 người tham dự.

Đến nay, hội Luật gia tỉnh có 7 chi hội luật gia cấp huyện, 16 chi hội trực thuộc ở các ban, ngành tỉnh. Năm qua, Hội tổ chức thành công đại hội đại biểu hội Luật gia tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024, đồng thời phát triển mới 52 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 1.047 hội viên.

Năm 2020, hội Luật gia tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng lực lượng, phát triển hội viên, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động ở các cấp hội, tăng cường công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người nghèo, chủ động xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch phổ biến pháp luật đến với nhân dân, qua đó góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân...

Đ.Bảo
Bài đăng trên ấn phẩm báo in Đời sống & Pháp luật số 33
 

Nguồn: NĐT