Chủ nhật, 16/02/2020 | 18:46 GMT+7

Hội Luật gia tỉnh Phú Thọ triển khai công tác năm 2020

Trong năm 2019, toàn thể các cấp hội và hội viên hội Luật gia tỉnh Phú Thọ đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn thử thách và đã hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.

Năm 2019, hội đã tổ chức thành công đại hội hội Luật gia tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024. Trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, các cấp hội đã tích cực tham gia công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, đã tuyên truyền được trên 1.000 cuộc cho trên 37.000 lượt người tham dự.

Tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn bản phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc hội Luật gia Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2024. Tham gia góp ý vào dự thảo “Quy chế hoạt động của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Phú Thọ”.

Hội Luật gia tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp số 29/CTPH-HLG-LHPN ngày 2/5/2019 “Chương trình phối hợp với hội phụ nữ tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng chính sách, pháp luật, nghiên cứu khoa học pháp lý, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hỗ trợ pháp lý và giám sát việc thi hành pháp luật, hòa giải ở cơ sở giai đoạn 2018-2022”.

Năm 2020, hội đã đưa ra phương hướng tiếp tục củng cố tổ chức xuyên suốt các cấp hội; quán triệt các chủ trương, quan điểm của Đảng thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý bằng nhiều hình thức; tăng cường hợp tác với các cơ quan hữu quan, ký kết các văn bản phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ nhằm nâng cao vị thế của hội Luật gia trong hệ thống chính trị ở địa phương.

KIỀU NGA

Bài đăng trên ấn phẩm báo in Đời sống & Pháp luật số 23