Chủ nhật, 15/03/2020 | 07:30 GMT+7

Hội luật gia tỉnh Vĩnh Phúc: Triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Năm 2019, hội Luật gia tỉnh Vĩnh Phúc các cấp đã chú trọng công tác kiện toàn, củng cố tổ chức Hội, kịp thời bổ sung, phân công thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt hội nhằm đưa hoạt động tổ chức hội vào nề nếp, hoạt động từng bước có hiệu quả.

Giám đốc sở Tư pháp, Chủ tịch hội Luật gia tỉnh Nguyễn Văn Bắc trao Bằng khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác hội năm 2019. (Ảnh Dương Hà).

Trong hoạt động chuyên môn, nghề nghiệp, hội đã tích cực đóng góp ý kiến tham gia xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế chính sách, đáp ứng yêu cầu của các cơ quan lấy ý kiến như Trung ương hội Luật gia Việt Nam, đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh và UBND tỉnh.

Trong năm, hội Luật gia tỉnh đã tham gia vào 40 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh. Hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý được triển khai tích cực thông qua công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, hoạt động của luật sư, trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật với nhiều hình thức phong phú.

Năm 2020, hội Luật gia tỉnh đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, hội tập trung tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của hội Luật gia các cấp; Triển khai toàn diện các hoạt động của tổ chức Hội trong tham gia công tác xây dựng pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý; Giám sát thực hiện pháp luật, cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại tố cáo ở địa phương; Thành lập các chi hội cơ sở tại các sở, ban, ngành của tỉnh và tổ chức luật gia tại 4 huyện, thành phố (Sông Lô, Lập Thạch, Vĩnh Tường, Vĩnh Yên); Phát triển thêm hội viên và rà soát, cấp thẻ hội viên năm 2020.

Nhân dịp này, hội Luật gia tỉnh có 1 tập thể, 6 cá nhân được trung ương hội Luật gia Việt Nam tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác hội năm 2019.

Bình Duyên 

Bài đăng trên ấn phẩm báo in Đời sống& Pháp luật số 40

 

Nguồn: NĐT