Chủ nhật, 29/03/2020 | 06:50 GMT+7

Khi nào cán bộ, công chức được nâng lương trước thời hạn?

Cán bộ công chức được hưởng chế độ nâng bậc lương theo quy định thời hạn cụ thể. Bên cạnh đó, công chức còn được xét nâng lương trước hạn nếu lập thành tích xuất sắc trong khi thực hiện nhiệm vụ hoặc đã có thông báo nghỉ hưu.

Cán bộ công chức được nâng lương trước hạn trong các trường hợp cụ thể. Ảnh minh họa

Theo điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV quy định, công chức xếp lương theo bảng lương chuyên gia cao cấp, bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ làm việc trong cơ quan Nhà nước từ Trung ương đến cấp xã được xét nâng lương trước thời hạn trong 2 trường hợp sau:

- Do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

- Do đã có thông báo nghỉ hưu.

Trường hợp cán bộ, công chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, được nâng bậc lương trước thời hạn khi đáp ứng được các yếu tố sau đây:

- Cán bộ, công chức qua đánh giá đạt đủ 02 tiêu chuẩn sau trong suốt thời gian giữ bậc lương:

Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên;

Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.

- Việc lập thành tích phải đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản. Trường hợp chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng.

Điều 3 Thông tư 08 nêu rõ, tỷ lệ công chức được nâng lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc khi thực hiện nhiệm vụ trong một năm không quá 10% tổng số công chức nêu tại danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

Với người đã có thông báo nghỉ hưu sẽ được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng nếu đáp ứng điều kiện:

- Cán bộ, công chức đã có thông báo nghỉ hưu, nếu trong thời gian giữ bậc đạt đủ 02 tiêu chuẩn theo quy định,chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với thời gian nâng lương thường xuyên.

- Nếu cán bộ công chức vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn do đạt được thành tích xuất sắc nhiệm vụ, vừa thuộc đối tượng được nâng bậc lương của trường hợp này thì được chọn một trong hai chế độ nâng bậc lương trước thời hạn.

Như vậy, chỉ có 2 trường hợp nêu trên, công chức mới được nâng lương trước hạn và mỗi trường hợp lại có yêu cầu cùng điều kiện khác nhau.

Trong trường hợp, các cán bộ công chức có cùng điều kiện được hưởng không đủ tỷ lệ để xem xét nâng lương. Điều 13 Quyết định 51 quy định sẽ xét trước người có thành tích cao hơn, người có thành tích thấp hơn xét sau cho đến hết chỉ tiêu.

Nếu nhiều người cùng đạt chuẩn thành tích thì thực hiện ưu tiên theo thứ tự:

- Công chức có nhiều thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ của những năm trước

- Công chức là nữ

- Công chức có thâm niên công tác lâu năm

- Công chức chưa được nâng lương trước hạn lần nào.

Bạch Hiền

(t/h)

 

Nguồn: NĐT