Thứ ba, 25/08/2020 | 07:07 GMT+7

Đề xuất người bán dâm hoàn lương được hỗ trợ những gì?

Bộ LĐTB&XH có dự thảo Thông Tư và Tờ trình về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ hỗ trợ người bán dâm tại cộng đồng và cơ sở hỗ trợ xã hội.

Đề xuất người bán dâm hoàn lương được hỗ trợ những gì? - ảnh 1

Bộ LĐTB&XH có dự thảo Thông Tư và Tờ trình về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ hỗ trợ người bán dâm. Ảnh minh họa 

Mới đây, bộ LĐ-TB&XH có dự thảo Thông Tư và Tờ trình về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ hỗ trợ người bán dâm tại cộng đồng và cơ sở hỗ trợ xã hội.

Dự thảo được xây dựng dựa trên cơ sở thực tiễn của công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm; đặc biệt chú trọng đến việc hỗ trợ xã hội giúp người bán dâm hoà nhập cộng đồng.

Theo đó, nội dung của Thông tư gồm 3 điều:

Điều 1: Định mức kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ hỗ trợ các nhóm đồng đẳng, câu lạc bộ của người bán dâm thực hiện các hoạt động truyền thông về phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới và kết nối, chuyển gửi dịch vụ hỗ trợ khi người bán dâm có nhu cầu sử dụng các dịch vụ xã hội.

Điều 2: Định mức kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ tư vấn pháp lý, hỗ trợ tâm lý cho người bán dâm.

Điều 3: Định mức kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp cho người bán dâm bị bạo lực, bạo hành.

Mỗi phụ lục về định mức kinh tế - kỹ thuật trên gồm những nội dung như: Nội dung định mức; Đối tượng sử dụng định mức; Hướng dẫn sử dụng định mức; Quy trình thực hiện cung cấp dịch vụ; Kết cấu định mức; Bảng tổng hợp định mức chi tiết.

Trong dự thảo, Bộ cho rằng việc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ hỗ trợ người bán dâm tại cộng đồng và cơ sở hỗ trợ xã hội là hết sức cần thiết, đáp ứng yêu cầu quản lý.

Điều này nhằm từng bước chuẩn hóa hệ thống cung cấp dịch vụ trợ giúp đối với người bán dâm và làm cơ sở để xác định khung giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách.

Đây cũng là căn cứ để các đơn vị cung cấp dịch vụ xây dựng và tổ chức thực hiện dự toán ngân sách hàng năm và để cơ quan quản lý kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp, đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ người bán dâm ở cộng đồng.

Bộ LĐ-TB&XH cho biết các mô hình hỗ trợ can thiệp giảm tác hại, phòng, chống bạo lực và hỗ trợ thay đổi công việc cho người bán dâm thực hiện thí điểm trong 10 năm qua đã mang lại hiệu quả nhất định.

Chính sách, dịch vụ tại mô hình thí điểm này đáp ứng nhu cầu thực tế của người bán dâm, hỗ trợ họ trong việc lựa chọn, tìm kiếm cơ hội thay đổi công việc, thay đổi cuộc sống.

Tuy nhiên, qua thực tế thí điểm cho thấy do tính chất, đặc trưng công việc, kỳ thị xã hội… việc tiếp cận và sử dụng dịch vụ hỗ trợ xã hội hiện có của nhóm đối tượng này là gần như không thể thực hiện. Do vậy, Bộ cho rằng cần thiết phải xây dựng các dịch vụ hỗ trợ xã hội phù hợp.

Thủy Tiên (T/h)

 

Nguồn: Nguoiduatin.vn