Thứ tư, 20/05/2020 | 13:45 GMT+7

Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi có được tuyển thẳng vào viên chức không?

Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi không phải là đối tượng ưu tiên xét tuyển hay thi tuyển viên chức. Vì vậy, người có nguyện vọng dự tuyển vào viên chức có bằng tốt nghiệp loại giỏi thì vẫn phải thực hiện việc thi tuyển hoặc xét tuyển theo yêu cầu.

Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi có được tuyển thẳng vào viên chức không? - ảnh 1

Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi không được tuyển thẳng vào viên chức. Ảnh minh họa 

Những đối tượng được ưu tiên khi xét tuyển, thi tuyển viên chức

Theo Điều 23 Luật Viên chức 2010, viên chức được tuyển dụng thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển. Trong đó, việc quyết định tuyển dụng viên chức thông qua hình thức nào được quy định tại điều 5 Nghị định 29/2012/NĐ-CP, cụ thể: Đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ: Người đứng đầu thực hiện tuyển dụng quyết định; Đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ: Cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập; Người đứng đầu các tổ chức sự nghiệp thuộc Chính phủ.

Cụ thể, tại khoản 4, Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP, các đối tượng ưu tiên trong thi tuyển và xét tuyển bao gồm:

Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B;

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh…;

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.

Theo đó, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi không phải là đối tượng được ưu tiên xét tuyển hay thi tuyển viên chức. Do vậy, nếu người có nguyện vọng dự tuyển vào viên chức có bằng tốt nghiệp loại giỏi thì vẫn phải thực hiện việc thi tuyển hoặc xét tuyển theo yêu cầu.

Từ 1/7/2020, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc được xét tuyển công chức

Theo Luật Cán bộ, công chức hiện hành quy định chỉ có 1 trường hợp công chức được tuyển dụng thông qua xét tuyển. Đó là trường hợp đáp ứng đồng thời 2 điều kiện: Có quốc tịch Việt Nam, đủ 18 tuổi trở lên, có đơn dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có văn bằng, chứng chỉ phù hợp, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt...; Cam kết tình nguyện làm việc từ 5 năm trở lên ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Tuy nhiên, Luật sửa đổi đã bổ sung thêm 2 trường hợp được xét tuyển theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức gồm: Người học theo chế độ cử tuyển theo quy định của Luật giáo dục, sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương nơi cử đi học; Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng.

Ngoài hình thức tuyển dụng thông qua thi tuyển và xét tuyển, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức còn có thể quyết định tiếp nhận người đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm vào làm công chức đối với các trường hợp là viên chức công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập; Cán bộ, công chức cấp xã; Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân; người làm công tác cơ yếu nhưng không phải là công chức;…

Các đối tượng này được xem xét tiếp nhận vào làm công chức nếu không trong thời hạn xử lý kỷ luật hoặc liên quan đến kỷ luật.

Thủy Tiên (T/h)

 

Nguồn: Nguoiduatin.vn