Thứ tư, 27/05/2020 | 06:49 GMT+7

Viên chức được miễn tập sự khi nào?

Chế độ tập sự là các quy định liên quan đến quá trình người được tuyển dụng vào viên chức làm quen với môi trường công tác và tập làm những công việc của vị trí việc làm gắn liền với chức danh nghề nghiệp sẽ được bổ nhiệm trong hợp đồng làm việc.

Viên chức được miễn tập sự khi nào? - ảnh 1


Không phải mọi viên chức đều phải trải qua thời gian tập sự. Ảnh minh họa 

Quy định về chế độ tập sự của viên chức

Theo quy định tại khoản 1, Điều 27 Luật Viên chức 2010, người trúng tuyển viên chức phải thực hiện chế độ tập sự, trừ trường hợp đã có thời gian từ đủ 12 tháng trở lên thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng.

Điều 2 Nghị định 29/2012/NĐ-CP quy định, chế độ tập sự là các quy định liên quan đến quá trình người được tuyển dụng vào viên chức làm quen với môi trường công tác và tập làm những công việc của vị trí việc làm gắn liền với chức danh nghề nghiệp sẽ được bổ nhiệm trong hợp đồng làm việc.

Các công việc cụ thể mà viên chức tập sự phải làm được quy định tại khoản 4, Điều 20 Nghị định 29/2012/NĐ-CP:

- Nắm vững quy định về quyền, nghĩa vụ của viên chức; những việc viên chức không được làm; chức trách, nhiệm vụ của vị trí việc làm được tuyển dụng…

- Trau dồi kiến thức và rèn luyện năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng.

- Tập giải quyết, thực hiện các công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng.

Bên cạnh đó, đơn vị sự nghiệp công lập sẽ cử người hướng dẫn viên chức tập sự nắm vững và tập làm những công việc theo yêu cầu nêu trên. Cụ thể, người này có chức danh nghề nghiệp bằng hoặc cao hơn người tập sự, có năng lực, kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ và có trách nhiệm nhận xét, đánh giá kết quả tập sự bằng văn bản.

Căn cứ vào yêu cầu trình độ đào tạo của chức danh nghề nghiệp mà thời gian tập sự của viên chức được quy định tại Điều 20 Nghị định 29/2012/NĐ-CP:

- 12 tháng nếu yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo đại học. Riêng bác sĩ là 9 tháng.

- 9 tháng nếu yêu cầu tiêu chuẩn trình độ cao đẳng.

- 6 tháng nếu yêu cầu tiêu chuẩn trình độ trung cấp.

Đặc biệt, thời gian nghỉ sinh con, nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên, nghỉ không hưởng lương, bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác không tính vào thời gian tập sự.

Khi nào viên chức được miễn tập sự?

Không phải mọi viên chức đều phải trải qua thời gian tập sự. Theo đó, khoản 1, Điều 27 Luật Viên chức 2010 nêu rõ, người trúng tuyển viên chức phải thực hiện chế độ tập sự, trừ trường hợp đã có thời gian từ đủ 12 tháng trở lên thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng.

Ngoài ra, tại Điều 10 Thông tư 15/2012/TT-BNV bổ sung và làm rõ hơn về điều kiện được miễn thực hiện chế độ tập sự gồm:

- Đã có thời gian công tác đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong ngành, lĩnh vực cần tuyển từ đủ 12 tháng trở lên.

- Trong thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nêu trên đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng.

Như vậy, có thể thấy, mặc dù khi trúng tuyển viên chức, người trúng tuyển phải trải qua thời gian tập sự nhưng không phải bất cứ trường hợp nào đây cũng là yêu cầu bắt buộc.

Đáng chú ý, người được tuyển dụng đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc nhưng nếu không có đủ các điều kiện quy định nêu trên thì vẫn phải thực hiện chế độ tập sự.

Thủy Tiên (T/h)

 

Nguồn: NĐT