Chủ nhật, 12/04/2020 | 13:09 GMT+7

Từ 1/7, nâng ngạch công chức cần thêm điều kiện gì?

Công chức có thể được nâng lên ngạch cao hơn trong quá trình làm việc. Cụ thể, sẽ được nâng ngạch theo 2 cách là thi tuyển và xét tuyển.

Từ 1/7, nâng ngạch công chức cần thêm điều kiện gì? - ảnh 1

Từ 1/7, thêm điều kiện để nâng ngạch công chức. Ảnh minh họa 

Công chức sẽ được nâng ngạch theo 2 cách là thi tuyển và xét tuyển

Theo Luật sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 52/2019/QH14, công chức có thể được nâng lên ngạch cao hơn trong quá trình làm việc. Công chức sẽ được nâng ngạch theo 2 cách là thi tuyển và xét tuyển.

Thi tuyển: Việc thi nâng ngạch phải căn cứ vào vị trí việc làm, phù hợp với cơ cấu công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị và thông qua thi tuyển. Và chỉ những công chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch cao hơn mới được đăng ký dự thi nâng ngạch.

Cụ thể, khoản 14 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, công chức phải đáp ứng các điều kiện sau thì mới được đăng ký dự thi nâng ngạch: Được đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm công tác liền kề trước năm dự thi nâng ngạch; Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; Không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc không trong thời gian đang xem xét xử lý kỷ luật; Có ít nhất 1 năm giữ ngạch dưới liền kề với ngạch đăng ký dự thi tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký...

Đồng thời, để được thành công nâng ngạch, công chức phải trải qua 2 vòng là thi trắc nghiệm trên máy tính hoặc trên giấy và thi chuyên môn, nghiệp vụ.

Xét tuyển: Từ 1/7/2020, công chức còn có thể được nâng ngạch thông qua xét tuyển.

Theo đó, vẫn căn cứ vào vị trí việc làm, phù hợp với cơ cấu ngạch công chức của cơ quan, tổ chức như quy định trước đây, nhưng khi trúng tuyển kỳ thi hoặc xét nâng ngạch, công chức sẽ được bổ nhiệm vào ngạch công chức cao hơn và được xem xét, bố trí vào vị trí việc làm tương ứng.

Như vậy, khi đã nâng lên ngạch cao hơn, công chức sẽ được xem xét bố trí vào vị trí việc làm khác, tương ứng với ngạch mới của mình.

Những điều kiện, tiêu chuẩn mới để công chức được nâng ngạch

Theo điều 45 Luật cán bộ, công chức hiện hành, để được nâng ngạch, công chức cần đáp ứng những yêu cầu sau:

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu thì công chức của cơ quan đó có nhu cầu đăng ký.

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của ngạch dự thi.

Bên cạnh đó, từ 1/7, theo Luật sửa đổi bổ sung Luật cán bộ, công chức luật viên chức đã thêm các điều kiện để được thi nâng ngạch công chức gồm:

- Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước năm dự thi nâng ngạch (hiện nay đang được quy định tại khoản 14 Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP).

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, không trong thời hạn xử lý kỷ luật, thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật (hiện nay đang được quy định tại (khoản 14 Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP).

- Có năng lực, trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc là tương ứng với ngạch công chức cao hơn ngạch công chức hiện giữ trong cùng ngành chuyên môn (hiện đang được quy định tại điểm b khoản 3 Điều 29 Nghị định 24/2010/NĐ-CP).

- Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ của ngạch công chức dự thi (hiện đang được quy định tại điểm c khoản 3 Điều 29 Nghị định 24/2010/NĐ-CP).

- Đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác tối thiểu với từng ngạch công chức (hiện khoản 14 Điều 1 Nghị định 161 đang quy định phải có ít nhất 01 năm (đủ 12 tháng) giữ ngạch dưới liền kề với ngạch đăng ký dự thi tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch).

Như vậy, có thể thấy, các điều kiện thi nâng ngạch công chức nêu tại các Nghị định hướng dẫn đã được chính thức đưa vào Luật sửa đổi năm 2019 này. Qua đó, việc thi nâng ngạch công chức sẽ được quy định thống nhất, đồng bộ hơn.

Thủy Tiên (T/h)

 

Nguồn: NĐT