Tin tức giải trí

Tây Du Ký: Không phải Tôn Ngộ Không, đây mới là nhân vật đầu tiên được Bồ Tát chọn đi thỉnh kinh


Thứ 2, 19/04/2021 | 06:00


Phim Tây Du Ký

Là đại đồ đệ của Đường Tăng nhưng hóa ra Tôn Ngộ Không lại không phải nhân vật đầu tiên được Quan Âm Bồ Tát chọn đi thỉnh kinh.

Là đại đồ đệ của Đường Tăng nhưng hóa ra Tôn Ngộ Không lại không phải nhân vật đầu tiên được Quan Âm Bồ Tát chọn đi thỉnh kinh.

Trong số 3 đồ đệ của Đường Tăng, ai cũng cho rằng Tôn Ngộ Không là người đầu tiên được Quan Âm Bồ Tát lựa chọn để đi Tây Trúc thỉnh kinh. Nguyên nhân là bởi Tôn Ngộ Không vốn là người đầu tiên gặp Đường Tăng và đi theo phò tá tới Tây Trúc. 

Tuy nhiên, sự thật lại hoàn toàn trái ngược với những gì khán giả nghĩ. Theo đó, trong lúc hạ trần tìm người lên đường đi Tây Trúc lấy kinh, Quan Âm Bồ Tát đã tìm tới Sa Tăng và Trư Bát Giới trước Tôn Ngộ Không. 

Tôn Ngộ Không hóa ra không phải người đầu tiên được Bồ Tát chọn đi thỉnh kinh.

Cụ thể, trong hồi 8 Tây Du Ký, tác giả Ngô Thừa Ân đã viết khi Quan Âm Bồ Tát đi tìm người thỉnh kinh, có dẫn theo con trai thứ 2 của Lý Thiên Vương là Huệ Ngạn Hành Giả Mộc Tra, làm lực sĩ hàng yêu. Lúc thấy Bồ Tát đi qua sông Lưu Sa, Sa Tăng bất ngờ lao từ phía sông lên định tấn công nhưng đã bị Mộc Tra ngăn cản. 

Sau một hồi giao đấu, đến khi Mộc Tra xưng danh tính Sa Tăng mới chợt nhận ra nhân vật đi cùng chính là Quan Âm Bồ Tát, bèn cúi đầu hành lễ và cúi đầu nhận tội. 

Được biết, Sa Tăng trước kia vốn là Quyển Liêm Đại Tướng trên Thiên giới, hộ vệ ở Linh Tiêu Điện. Tuy nhiên, do một lần vô tình làm vỡ chén Lưu Ly của Ngọc Hoàng, Sa Tăng đã bị trừng phạt, đày xuống trần gian. 

Sa Tăng mới là nhân vật đầu tiên được Bồ Tát tìm đến để điểm hóa. 

Đứng trước Quan Âm Bồ Tát, Sa Tăng phần trần vì quá đói nên đành ăn thịt người và xin Bồ Tát chỉ đường mách lối để sửa chữa, chuộc lại những sai lầm đã phạm phải. Nghe vậy, Bồ Tát đáp: "Nay ta lãnh sắc Phật Tổ tìm người lấy kinh. Ta muốn ngươi đợi đây theo người lên Tây Phương thỉnh kinh, ta kêu gươm bay đó không đâm ngươi nữa. Sau này nên công hết tội, đặng phục chức cũ, ngươi nghĩ thế nào?" 

Nghe lời Bồ Tát, Sa Tăng quyết tâm cải ác quy y, cuối cùng đã gặp được Đường Tăng, cùng sư phụ và các sư huynh lên đường thỉnh kinh, vượt qua nhiều kiếp nạn. 

Sau khi điểm hóa Sa Tăng, nhân vật thứ 2 được Bồ Tát tìm đến là Trư Bát Giới. Trư Bát Giới trước khi xuống trần gian đầu thai làm lợn từng là Thiên Bồng Nguyên Soái trên Thiên đình. Vì một lần lỡ uống say, buông lời chọc ghẹo Hằng Nga tiên tử khiến Ngọc Hoàng nổi trận "lôi đình", Ngộ Không đã bị đày xuống hạ giới, đúng lúc một con lợn mẹ đang hạ sinh nên Ngộ Không đã phải mang hình hài nửa người nửa lợn. 

Tôn Ngộ Không được Bồ Tát tìm tới sau khi đã điểm hóa Sa Tăng và Trư Bát Giới. 

Khi tìm đến Bát Giới, Bồ Tát đã nói: "Ta vâng sắc Phật Tổ, xuống cõi trần mà tìm kẻ thỉnh kinh. Nếu ngươi chịu làm đệ tử người thỉnh kinh, mà tới Tây Phương thì phước đủ trừ tội, ta cứu ngươi nạn khỏi tai qua". 

Theo đó, có thể thấy Tôn Ngộ Không dù là người đầu tiên lên đường đồng hành cùng sư phụ Đường Tăng đi lấy kinh nhưng hóa ra lại là nhân vật cuối cùng được Bồ Tát tìm đến, sau 2 sư đệ Sa Tăng và Bát Giới. 

Minh Hạnh (T/h)

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/tay-du-ky-khong-phai-ton-ngo-khong-day-moi-la-nhan-vat-dau-tien-duoc-bo-tat-chon-di-thinh-kinh-a362970.html


  • Tag:

Cùng chuyên mục Tin tức giải trí