3% bài thi trắc nghiệm phải chấm lại ở Sơn La, Hội đồng chấm thi nói gì? - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL