Bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hùng giữ chức Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL