Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản xin lỗi vì tìm điểm đặt hệ thống phòng không bằng Google Earth - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL