Cầu Mỹ Thuận 2 hơn 5.000 tỉ đồng bắc qua sông Tiền sắp được khởi công - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL