Chó nghiệp vụ Mỹ gửi đến Jordan gầy trơ xương, chết dần vì điều kiện nghèo nàn - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL