Chồng và người thân của bà Nguyễn Thanh Phượng không có cổ phần tại VCSC - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL