Chủ tịch Đại Quang Minh nói gì về đường 1.000 tỷ đồng/km ở Thủ Thiêm - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL