Công an nổ súng bắt gọn 4 thuyền khai thác cát trái phép - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL