Đã có kết luận thanh tra dự án khu đô thị Thủ Thiêm - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL