Đại biểu "hiến kế" dùng lu chống ngập ở TP. HCM buồn vì sáng kiến bị hiểu sai - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL